Heinsa barnehage

Heinsa barnehage har plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger på Innlandet i nær tilknytning til flotte turområder som Bautan, Skjærtangen og Skjærva. Uteområdet vårt er tilknyttet et friareal med gode muligheter for lek og fysisk aktivitet.


Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte: 
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Vi tilbyr en barnehage med fokus på kultur, språk og vennskap/psykisk helse. Gjennom samtaler, opplevelser og inntrykk ønsker vi å legge til rette for barnas fantasi, kreativitet og skaperglede. Vi ser på barns læring som en kontinuerlig prosess som blir til gjennom dialog og samspill. I Heinsa barnehage skal barna få oppleve voksne som er støttende, oppmerksomme og lyttende til deres uttrykksformer.   

Barnehagen har et tett og godt samarbeid med Innlandet skole og har gode rutiner for overgangen fra barnehage til skole.

Det har over tid vært satset på kompetanseutvikling i personalgruppa. Mange i personalgruppa har gjennomført ICDP kurs (International Child Development Program) hvor bevisstgjøring av eget samspill og kommunikasjon med barn står svært sentralt.  Vi har ansatte som er sertifiserte veiledere som kan gjennomføre foreldregrupper innenfor ICDP. I tillegg har flere ansatte gjennomført kursing i "De utrolige årene", som er et program som fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne.
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se mer informasjon om appen.

Følg Heinsa barnehage på Facebook

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foresattes representant

Andreas Høgseth
Leder

Vibeke With
Medlem

Kjærsti Nancke
Medlem

Ansattrepresentant

Camilla Kvendbø

Robert W. Nordmann

Hege Johansen Pettersen

Styrer

Cecilie Røkkum Syltebø

Mobil: 99508544

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3050 100% plass
2515 80% plass
1905 60% plass
1600 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan

 

Felles planer og dokumenter for barnehagene


Mer om barnehagene i Kristiansund

Kontaktinformasjon

Heinsa Barnehage
Leder: Cecilie Røkkum Syltebø
E-post
Telefon 995 08 544

Avdeling Skjærva: 90559284
Avdeling Baltzern: 90533820
Avdeling Bautaen: 90571360
Avdeling Lokris: 90535940

Åpningstider

Mandag - fredag:
0715 - 1645

Adresse

Wessels gate 35
6507 Kristiansund