Karihola barnehage

Karihola barnehage er en ny og flott kommunal barnehage som stod ferdig høsten 2018, og vi hadde offisiell åpning 31.1.2019. Et flott funksjonelt barnehagebygg og et variert uteområde. Barnehagen vår har åtte avdelinger og av disse er fire til småbarn og fire til storbarn. Her har vi plass til 84 barn over 3 år og 56 barn under tre år. Personalgruppa vår innehar mye variert kompetanse og aldersspredning fra 20-60 år som oppleves som en styrke. Personalet kommer fra flere kommunale barnehager og vi holder fortsatt på med å jobbe frem en felles pedagogisk plattform. Vi har dermed en levende enhet som er i stadig utvikling og endring. I samarbeid med hverandre, foreldre og barn arbeider vi med å skape en best mulig barnehage for små og store. 


Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte:
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Ytterst i Karihola har vi et fantastisk turområde, nær fjæra, skogen og marka. I tillegg til natur og uteliv, har vi fokus på språkarbeid og legger stor vekt på sosial kompetanse og barns medvirkning. I tillegg jobber vi med satsningsområdene våre som er HOPP og realfag. Vi har flere sertifiserte ICDP-veiledere i personalgruppen som holder foreldreveiledningskurs jevnlig. ICDP kan du lese mer om her.
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se her for mer informasjon om appen.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foresattes representanter

Medlemmer

Line Lundgaard Solli

Signe Sido

Geir Ole Kanestrøm

Ida Elise Hansen

Varamedlemmer

Serine Åndahl

Stine Marie Hagen

Izabela Szypulewska

Ida Tomelthy

FAU i Karihola barnehage

Medlemmer

Vibeke Thomassen

Kirsti Stene

Elise Hopmark

Gry Olufsen

Line Lundgaard Solli

Ingrid Oedegaard Borg

Anniken Amundsen

Maria Rødsand

Varamedlemmer

Ida Tomelthy

Ida Elise Hansen

Ingrid Bøe

Tone Utheim

Izabela Szypulewska

Katrine Lauvsnes

Isabell K. Berg

Cathrin Hoel

Ansattrepresentanter

Medlemmer

Anita Rokstad

Elin Larsen

Elin Terese Johansen

Merete H. Thormodsen

Varamedlemmer

Elin Amundøy Edvardsen

Wenche Leren

Ramona Dyrseth Sandøy

Kjersti R. Klokseth

 

 

Styrer/Sekretær

Elin Roll Elgsaas

996 94 860

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3050 100% plass
2515 80% plass
1905 60% plass
1600 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan

 

Felles planer og dokumenter for barnehagene


Mer om barnehagene i Kristiansund

Kontaktinformasjon

Karihola barnehage
Leder: Elin Roll Elgsaas
E-post
Telefon 468 84 317

Avdeling Kringsjå: 902 64 963

Avdeling Vanndamman: 909 21 652

Avdeling Varden: 909 57 541

Avdeling Sandhola: 909 304 87

Avdeling Havgapet: 909 468 72

Avdeling Sukkertoppen: 907 87 132

Avdeling Storholmen: 905 147 06

Avdeling Meldalsholmen: 948 00 896

Åpningstider

Mandag - fredag:
0700 - 1630

0645 - 1630 (fra august 2022)

Adresse

Tareveien 2
6515 Kristiansund