Karihola barnehage

Karihola barnehage er en ny og flott kommunal barnehage som stod ferdig høsten 2018, og vi hadde offisiell åpning 31.01.2019. Vi har et flott funksjonelt barnehagebygg og et variert uteområde.

Barnehagen vår har åtte avdelinger og av disse er fire til småbarn og fire til storbarn. Her har vi plass til 84 barn over 3 år og 56 barn under tre år. Personalgruppa vår innehar mye variert kompetanse og aldersspredning fra 20-60 år som oppleves som en styrke. Personalet kommer fra flere kommunale barnehager og vi holder fortsatt på med å jobbe frem en felles pedagogisk plattform. Vi har dermed en levende enhet som er i stadig utvikling og endring. I samarbeid med hverandre, foreldre og barn arbeider vi med å skape en best mulig barnehage for små og store. 


Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte:
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Ytterst i Karihola har vi et fantastisk turområde, nær fjæra, skogen og marka. I tillegg til natur og uteliv, har vi fokus på språkarbeid og legger stor vekt på sosial kompetanse og barns medvirkning. Vi er også med og jobber med en ny læringsløype - Læringsmiljø og inkludering.
I tillegg har vi flere sertifiserte ICDP-veiledere i personalgruppen som holder foreldreveiledningskurs jevnlig. ICDP kan du lese mer om her.
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • "Min barnehage"-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Mer informasjon om foresatt-appen finner du her.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

FAU i Karihola barnehage

Medlemmer

Elise E. Hopmark

Håvard Meek

Maria S. Dønheim

Nikolas J. Stangeland

Nina A. Blaasvær

Oda Sørvik

Rannveig I. Gaarden 

Øivind A. G. Aune

Foresattes representanter i Samarbeidsutvalget

Medlemmer

Dag Sveen

Jennifer Lystad

Serine Åndahl 

Carina T. Christensen

Varamedlemmer

Even E. Garshol

Charlotte T. Hoel 

Ida Elise Hansen 

Stine M. Hagen

Ansattes representanter i Samarbeidsutvalget

Medlemmer

Elin Larsen

Elin Terese Johansen

Sonja P. Olsen 

Svetlana Oskars

Varamedlemmer

Elin Amundøy Edvardsen

Merete H. Thormodsen

Minami I. Evensen

Ramona Dyrseth Sandøy

 

 

 

Eiers representant i Samarbeidsutvalget

Elin Roll Elgsaas

996 94 860

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Diverse planer og dokumenter 


Mer om barnehagene i Kristiansund

Kontaktinformasjon

Karihola barnehage
Leder: Elin Roll Elgsaas
E-post
Telefon 46 88 43 17

Avdeling Kringsjå: 902 64 963

Avdeling Vanndamman: 909 21 652

Avdeling Varden: 909 57 541

Avdeling Sandhola: 909 304 87

Avdeling Havgapet: 909 468 72

Avdeling Sukkertoppen: 907 87 132

Avdeling Storholmen: 905 147 06

Avdeling Meldalsholmen: 948 00 896

Åpningstider

Mandag - fredag:
0645 - 1630 

Adresse

Tareveien 2
6515 Kristiansund