Nordlandet barnehage

Nordlandet barnehage er en ny topp moderne 6-avdelings barnehage med plass til 105 barn som ble åpnet i mars 2019.

Barnehagen ligger på Nordlandet med kort vei til Nordlandet barneskole som vi har et tett samarbeid med for å sikre en best mulig overgang fra barnehage til skole. Småbarnsavdelingene ligger i 1. etasje, mens storbarna er oppe i 2. etasje. Uteområdet vårt er godt tilrettelagt for allsidig lek og fysisk utfoldelse. Hver etasje har sitt eget uteområde. Vi har tellevakter og sovevakter i utetiden. Rundt oss har vi flotte turområder som Grani, Appensletta, Kråkhau,n, Barnebasen og fotballbanen. Vi har stort fokus på trivsel og tilstreber å skape et godt læringsmiljø både for barn og ansatte.

 

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte: 
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Leken er vårt satsningsområde, da vi mener at gjennom lek bygges gode relasjoner, vennskap, kunnskap, undring, sosial kompetanse og utvikling av språk. Barnehagen har et godt kvalifisert personale som er endringsvillige, kreative, rause og inkluderende.

Vår visjon: «Nordlandet barnehage – der alle skatter får glitre»
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se her for mer informasjon om appen.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foresattes representant

FORELDREREPRESENTANTER

Heidi Sandvig – 45020305          vara: Kristine Sildnes – 40075043

Anne K. Oterholt – 92339281    vara: Ester Eikrem - 47834521

May T. Solslett – 45236077        vara: Michael Valde – 90054640

Ansattrepresentant

ANSATTEREPRESENTANTER

Elisabeth Kristiansen – 98876407   vara: Kitt E. Larsen – 98659129

Nina Karlsvik – 90137109                vara: Harriet Johansen – 98645570

Aina Haugen – 92487973                vara: May E. Pedersen - 40470414

Styrer/Sekretær

Kari Leren
97 69 55 91

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan

Kontaktinformasjon

Nordlandet barnehage
Leder: Kari Leren
E-post
Mobil 47 90 35 98

Avdeling: Remlan: 476 73 061

Avdeling: Stormvarslet: 476 62 119

Avdeling: Kvernberget: 476 55 045

Avdeling: Bjørneparken: 476 70 259

Avdeling: Vikan: 476 15 024

Avdeling: Vollvatnet: 476 55 519

Åpningstider

Mandag - fredag:

07.00 - 16.30

Adresse

Råket 1a
6516 Kristiansund