Rensvik barnehage

Barnehagen ligger i et boligfelt sentralt på Rensvik. Vi har 6 avdelinger/baser. 4 avdelinger i Skoleveien 30, og 2 avdelinger i Rensvikstubben 6 ved Rensvik skole.

Vi er inndelt i avdelinger, men ser på barnehagen som en virksomhet og samarbeider på tvers av avdelinger, hus og alder. Vi ønsker at barna skal medvirke i utformingen av sin barnehagehverdag sammen med personalet.

Vi bruker det unike ute- og nærmiljøet vårt aktivt. Vi har fjell, vann, skog og sjø i gangavstand fra barnehagen, og dette er noe vi utnytter. I tillegg har vi et uteområde som gir muligheter til variasjon av ulike aktiviteter.


Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte:
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Vi jobber ut ifra barnehagens visjon som er: «Vi utvikler oss sammen». Dette innebærer at barn og voksne sammen skal medvirke for å skape utvikling. Utvikling er viktig for at vi hele tiden skal bli bedre. Vi er forskjellige, både store og små, og hver enkelt av oss har en plass i fellesskapet som ingen andre kan ta. Det å akseptere hverandres ulikheter er en del av barnehagens verdigrunnlag. Vi lærer av hverandre, og veien blir til mens vi går.

 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se her for mer informasjon om foresatt-appen.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foresattes representant

Fornavn Etternavn
911 00 999

Fornavn Etternavn
911 00 999

Fornavn Etternavn
911 00 999

Styrer/Sekretær

Fornavn Etternavn
911 00 999

Fornavn Etternavn
911 00 999

Ansattrepresentant

Fornavn Etternavn
Leder
911 00 999

Fornavn Etternavn
Vara
911 00 999

Fornavn Etternavn
Vara
911 00 999

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan

 

Felles planer og dokumenter for barnehagene


Mer om barnehagene i Kristiansund

Kontaktinformasjon

Heidi Kleivli
Leder
E-post
Telefon 46 90 79 82

Åpningstider

Mandag - fredag:
0700 - 1645

Adresse

Skoleveien 30
6521 Frei

Rensvikstubben 6
6521 Frei