Røsslyngveien barnehage

Røsslyngveien barnehage ligger i naturskjønne omgivelser med Folkeparken som nærmeste nabo. Vi har fokus på trivsel, omsorg og vennskap i hverdagen. Lek og læring henger sammen, og dette preger innholdet i hverdagen til barna som har plass hos oss.


Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte:
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Vår grunnfilosofi er at hvert enkelt barn har krav på og fortjener å bli sett, hørt og bekreftet hver dag! Hvert barn skal oppleve trygghet og forutsigbarhet mens de er i barnehagen, da kreves det bevisste og kompetente voksne. Vi reflekterer og evaluerer praksisen vår, og gjør nødvendige endringer for å kunne gi et godt barnehagetilbud til barna. Vi er mye ute i allslags vær og bruker det flotte uteområdet og nærmiljøet vårt aktivt.

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

 

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se her for mer informasjon om appen.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Ansattrepresentant

Faste representanter: Gunn E. Fladseth og Heidi D. Langseth

Vara representanter: Christina H. Lindquist og Eva Cathrin B. Todal

Foresattes representanter

Faste representanter: Andre Gjørven og Karoline Raudøy 

vara representanter: Iselin Kjønø Nilsen og Linn A. Djuvsland

Styrer/Sekretær

Reidun Vullum
71 57 58 20 /90 79 74 69

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan

 

Årsplan for Røsslyngveien barnehage 2022-2023 (PDF, 2 MB)

 

Felles planer og dokumenter for barnehagene


Mer om barnehagene i Kristiansund

Kontaktinformasjon

Reidun Vullum
E-post
Mobil 90 79 74 69

Krabban:  90 16 73 24 

Kråkebollan:  48 17 32 31 

Sjøstjernan:  48 12 69 58 

Sjøhestan:  48 17 77 15 

Blekksprutan:  48 20 43 35 

Kontoret:  71 57 58 20 

Åpningstider

Mandag - fredag:
0700 - 1630

Adresse

Røsslyngveien 17
6511 Kristiansund