Logopedtjenester

Opplæringstjenesten gir tilbud om logopedisk hjelp både til barn og voksne (0-100 år).

Hvem kan få logopedisk hjelp?

  • Logopedteamet gir tilbud både til barn i barnehage og i skole.
  • Teamet gir også hjelp til voksne hvor det foreligger en sakkyndig vurdering fra PPT.

 

Hvilke vansker kan logopedene gi hjelp til?

  • Språkvansker
  • Uttalevansker
  • Taleflyt – stamming
  • Stemmevansker
  • Ervervete språk- og talevansker
  • Afasi
  • Lyttetrening ved CI (Cochleaimplantat)

 

Hvor kan hjelpen gis?

Logopedtjenester gis til barn i barnehagens lokaler, skolens lokaler, hjemme hos voksne eller i Opplæringstjenestens lokaler i Frei gamle rådhus.

 

Hvordan få hjelp?

Foreldre i samarbeid med barnehage/skole eller helsestasjon fyller ut henvisningsskjema (PDF, 91 kB), hvis de mener at barnet har språkvansker som de ønsker skal bli vurdert av logoped. Vi jobber med å digitalisere skjema, fram til nytt skjema er på plass, fyll ut PDFen og lever den på Servicetorget.

 

Besøke oss

Dersom du har en avtale med oss, finner du oss på Rådhusbakken 1.

 

Regelverk

Opplæringsloven

 

Mer informasjon

Mer informasjon om Opplæringstjenesten finner du her.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund