Tilbud om foreldreveiledning

Ønsker du å delta i en foreldrestøttende gruppe?

Mange av de ansatte i barnehagene i Kristiansund har utdannet seg til ICDP-veiledere. ICDP står for International Child Development Programme, og er utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitet i Oslo.

Foreldrestøttende grupper er et tilbud til foresatte med barn i alderen 1-6 år. Hverdagen er travel, krevende og kan etterlate lite tid til refleksjon over samspillet med egne barn. Gjennom 8 kvelder på ca. 2 timer pr. gang, kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer og reflektere rundt ulike problemstillinger.

I gruppene berøres 8 tema for godt samspill og refleksjon rundt problemstillinger som f.eks. Hva slags foreldre ønsker vi å være? Når får vi til det gode samspillet? Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer og utøve positiv grensesetting.

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med din barnehage for mer informasjon og evt. tilbud om foreldrestøttende gruppe.

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund