Permisjon fra barnehageplass

For å sikre forutsigbarhet for barn og ansatte må det søkes om permisjon ved lengre fravær. Søknad om permisjon fra barnehageplass i kommunale barnehager sendes til Servicetorget innen den første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde. Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. Søknad om permisjon kan innvilges med betalingsfritak kun dersom plassen kan benyttes av et annet barn i permisjonstiden.

Private barnehager kan ha andre permisjonsregler. Ta kontakt direkte med den private barnehagen. 

Søknaden finner du her:

Søknad om permisjon fra barnehageplass i kommunal barnehage (PDF, 100 kB)