Oppsigelse av barnehageplass

Her kan du si opp barnehageplassen

 

Oppsigelse av barnehageplass

 

  • En barnehageplass tildeles fram til barnet når opplæringspliktig alder eller til foresatte selv sier opp plassen.
  • Flytter familien ut av kommunen fører det til at barnehageplassen blir oppsagt før barnet når opplæringspliktig alder.
  • Ved oppsigelse av barnehageplass er det en måneds oppsigelse med virkning fra den første den påfølgende måneden.
  • Siste frist for vanlig oppsigelse for barn som ikke skal gå ut driftsåret er 1. april, med fratredelse 1.mai.
  • Ved oppsigelser etter 1. april blir barnehageplassen fakturert ut barnehageåret (ca. midten av august)
  • Ved bytte av plass mellom to kommunale barnehager er det ikke nødvendig å si opp plassen.
  • Ved bytte av plass fra en kommunal til en privat barnehage eller fra en privat til en kommunal barnehage, gjelder regelen om en måneds oppsigelse med virkning fra den første i påfølgende måned.
 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund