Endre eller bytte barnehageplass

Har du barnehageplass men ønsker overføring til en annen barnehage eller annet tilbud i nåværende barnehage?

Slik søker du om å endre eller å bytte barnehageplass:

 

NB! For å være med i overføringsopptaket i 2023 må du ha søkt overføring mellom 1. desember 2022 og 1. mars 2023. Du må slette søknaden og søke på ny om søknaden er sendt inn før 1. desember 2022.

 

Søknadsskjema for endring og bytting av barnehageplass 

 

Har du eventuelle spørsmål rundt søknaden din kan du kontakte Mariann Wiig på Servicetorget.
mariann.wiig@kristiansund.kommune.no
eller ring 71574000

 

Generelt om endring eller bytting av barnehageplass

Alle som i dag har barnehageplass, men som ønsker å bytte til annen barnehage, eller endre oppholdstid i nåværende barnehage må søke via Foresattportalen/søknadsskjema hvert år. Se linken over.

Foresatte som ikke lenger ønsker bytte av barnehage/endring, må logge seg på foresattportalen og slette søknaden.

Når foresatte har fått innvilget søknad om overføring MÅ du logge deg på foresattportalen og bekrefte tilbudet (Takke ja) Viser til informasjon i tilsendt overføringsbrev. Plassen blir da automatisk sagt opp og barnet blir flyttet over til ny tildelt barnehage. Takker du nei til nytt tilbud står barnet uten barnehageplass.

Søknader om bytte og endring av plass i barnehage vil bli behandlet før hovedopptaket. Det er mulig å søke om bytte og endring av plass gjennom hele året, men vi anbefaler å søke innen fristen for hovedopptaket 1. mars 2022.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund