Søke ny barnehageplass

 

Søknadsfrist for å søke barnehageplass for årets opptak er 1. mars 2023.

 

 Det er også mulig å søke om barnehageplass etter 1. mars da vi kan ta inn nye barn gjennom hele året. Dette forutsetter at den aktuelle barnehagen har ledig kapasitet.  

 • Søknader som har ønsket oppstart før 31. desember 2023, og har søkt innen fristen 1. mars 2023 blir vurdert under hovedopptaket.
 • Det må søkes innen fristen for at lovfestet rett til plass jf. barnehagelovens § 12a skal kunne utløses.
 • Dette gjelder for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, september, oktober og november.
 • Hovedopptaket avholdes den 30. mars 2023.

Her kan du søke om barnehageplass

Når du mottar et tilbud om barnehageplass må du takke ja eller nei ved å logge inn i foresattportalen:

Her kan du takke ja/nei til barnehageplass

 

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling

 

Sikker digital post

 

Svar på søknad

Når du søker til  hovedopptaket får du svar i digital postkasse etter hovedopptaket i april.

Når du mottar et tilbud om barnehageplass, er det viktig at du går inn i foresattportalen og takker ja eller nei til tilbudet. 

Hvis du takker nei til tilbudet, står barnet uten barnehageplass. 

Utenom hovedopptaket blir søknaden vurdert når noe blir ledig.


Spørsmål om søknaden

 • Har du eventuelle spørsmål kan du kontakte Mariann Wiig på Servicetorget.

 

Lovfestet rett til plass og fakturering:

 • Kommunen tilbyr barnehageplasser fra august.
 • Foresatte med barn som fyller ett år i september-november kan i så fall velge om de vil ta imot plassen fra august, eller fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Kommunen og barnehagen kan kun kreve foreldrebetaling fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.


Eksempler på fakturering:

 • Barnet fyller ett år i november og starter i november. Foresatte faktureres fra november. 
 • Barnet fyller ett år i oktober, men starter i august. Foresatte faktureres fra august.
 • Barnet fyller ett år i september, men ønsker oppstart i oktober - vil bli fakturert fra september.
 • Barnet fyller ett år i oktober, men ønsker oppstart fra september - vil bli fakturert fra september.

Som tidligere vil barn som fyller ett år innen utgangen av august ha rett til plass fra august. I disse tilfellene kan ikke foresatte kreve oppstart om plass senere på året, da retten gjelder fra august. Foresatte faktureres da fra august, uansett om oppstart ikke er ønskelig før senere på høsten.
 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund