Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

For å få redusert foreldrebetaling på må du hvert barnehageår sende inn søknadsskjema.

Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Ingen familier skal måtte betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en barnehageplass.

Maksprisen for en barnehageplass er kroner 3050,- fra 01.08.22. Om familien samlet tjener kroner 559.167,- eller mindre i året har du krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling. 

Du har også krav på gratis barnehage 20 timer i uka dersom barnet er født i 2017, 2018, 2019 eller 2020. Dette kalles gratis kjernetid. Her går inntektsgrensen på kroner 598.825,-

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må sendes til den kommunen hvor barnet er folkeregistrert.

Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Dersom familien har flere barn som fast bor sammen og går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. 

Søskenmoderasjon gis ikke mellom barnehage og SFO.

  • Tilgang til å gjøre direkteoppslag hos skattemyndighetene er ikke på plass ennå, så foreløpig må nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden, ettersendes eller leveres servicetorget.

Søknadsfrist for barnehageåret 2022/2023 er 20. juni 2022.

Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 1. august 2022 har ikke tilbakevirkende kraft.  Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Søskenmoderasjon

Kommunen skal gi foreldre minimum 30 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 2 og minimum 50 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 3 eller flere barn, dersom:

a. søsken bort fast sammen, og

b. går i barnehager i samme kommune

Reduksjon i foreldrebetalingen som følge av søskenmoderasjon beregnes av foreldrebetalingen i den barnehage det aktuelle barnet har plass. Dette gjelder også i de tilfeller der søsken går i forskjellige barnehager innen samme kommune.

Med barn nummer 2 menes det nest eldste barnet som går i barnehage, og med barn nummer 3 menes det tredje eldste barnet som går i barnehage. Tilsvarende gjelder for flere barn i barnehage.

Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret.

I de tilfellene der foreldre har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet, i beregning av søskenmoderasjon, anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Samværsforeldre kan derimot ikke påberope seg søskenmoderasjon for andre og tredje barn. Eventuell avtale om delt fast bosted må legges frem for Kristiansund kommune v/ Servicetorget. Går barnet i en privat barnehage, må avtalen legges frem for styrer i den enkelte barnehage.

Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken, stesøsken defineres utenfor. Fosterbarn regnes som søsken. Det gis ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

 

 

 

Spørsmål og svar om redusert foreldrebetaling (PDF, 128 kB)

Spørsmål og svar om gratis kjernetid (PDF, 135 kB)

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund