Barneblikk

Barneblikk er et prosjekt der kommunene Kristiansund, Molde og Ålesund og Helse MR har etablert et forpliktende samarbeid rundt barn og familier som har/utsettes for problemer rundt rus og psykiatri.

Om Barneblikk

Barneblikk skal utvikle familieteam for tettere oppfølging av gravide og familier med barn i førskolealder en av de voksne har problem med rus eller har psykiske vansker. Familieteamet skal hjelpe foreldrene med å redusere belastningen for barn. Mange familier med rusproblem eller psykiske vansker har behov for ulike hjelpetilbud og familieteamet skal være en «los» og hjelper i samarbeid med tjenestene i kommune og spesialisthelsetjenesten.

Les mer om barneblikk på Helse Møre og Romsdal

 

Barneblikk i Kristiansund kommune

Kristiansund kommune har tverrfaglig helsestasjon som tilsvarer familieteam-tiltaket.
Prosessgruppen i Kristiansund ser på hvordan samarbeidet kan styrkes rundt tverrfaglig helsestasjon og Barneblikk sin brukergruppe. 

Les mer om barneblikk i Kristiansund på Helse Møre og Romsdal. Her finner du mer informasjon om de ulike tjenestene som tilbys, samt informasjon om prosessgruppen

 

Har du et innspill

Kontakt prosjektleder Mette Grytten 
mette.grytten@helse-mr.no