Fosna barnehage

Fosna barnehage som er mye ute, vi bruker nærmiljøet vårt ofte til å turer og vi har en gapahuk som ofte er turmålet vårt. Jobber med språk og legger til rette for lek og læring.

I Fosna barnehage liker liker vi å være mye ute. Vi bruker vårt unike nærområde mye, Voldvatnet og Kvernberget samt vår flotte gapahuk er plasser som blir mye utforsket.

Barnehagens visjon er en trygg barnehage for lek og læring.

Barnehagen har plass til 44 barn i alderen 1 – 6 år, og våre satsningsområder er barnas språkutvikling og digitale verktøy i barnehagen.

Fosna barnehage samarbeider med nærliggende skole og barnehage om begrepslæring og overgangen fra barnehage til skole.

Barnehagen har ca. 10 årsverk.

Les mer om Fosna barnehage på barnehagefakta.

Kontaktinformasjon

Fosna barnehage
Leder: Ann Karin Ødeving
E-post
Telefon 71 57 58 90

Åpningstider

Mandag - fredag:
0700 - 1630

Adresse

Industriveien 16 B
6508 Kristiansund