Myra barnehage

Myra barnehage ønsker å skape et spennende og utviklende barnehagemiljø, der det enkelte barns individualitet blir ivaretatt på best mulig måte.

Myra barnehage ble startet ved at Barnas hus flyttet midlertidig hit pga. veiarbeid i 1979. Det skulle vise seg at flyttingen ble permanent, og høsten 1980 startet Myra barnehage. Myra barnehage har i dag fire avdelinger, to 0-3 år og to 3-6 år, i alt 54 plasser. Vi har i dag ca. 13 årsverk i barnehagen.

Myra barnehage ønsker å skape et spennende og utviklende barnehagemiljø, der det enkelte barns individualitet blir ivaretatt på best mulig måte. Barnehagens satsningsområder er språk, tekst og kommunikasjon, natur, samfunn og helse og sosial kompetanse.

I Myra barnehage har alle ansatte deltatt på ICDP-opplæring (International Child Development Program). ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Per i dag har vi tre ansatte med sertifisering som ICDP-veiledere. Myra barnehage gir også tilbud om foreldreveiledningsgruppe i 2018.

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med enhetsleder Reidun Vullum på telefon 71 57 52 00 eller epost: Reidun.Vullum@kristiansund.kommune.no

Les mer om Myra barnehage på barnehagefakta.

Årsplan for Myra barnehage 2017/2018 (PDF, 359 kB)

Språk og begrepsplan for Myra barnehage (PDF, 444 kB)

Kontaktinformasjon

Myra barnehage
Leder: Reidun Vullum
E-post
Telefon 71 57 52 00
Mobil 907 97 469

Åpningstider

Mandag - fredag
0700-1630

Postadresse

Brinchmannsv. 51B
6514 Kristiansund