Nordlandet barnehage

Nordlandet barnehage er en 6-avdelings barnehage som er under bygging og vil stå ferdig 1.mars 2019. Dette er en topp moderne barnehage med plass til 105 barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen ligger på Nordlandet og har et uteområde som er godt tilrettelagt for allsidig lek og fysisk aktivitet.  Rundt oss har vi flotte turområder som Grani, Appensletta, Kråkhau’n, Bjønnahau’n og fotballbanen. Vi er en nærbarnehage til Nordlandet barneskole som vi samarbeider med for å sikre en best mulig overgang fra barnehage til skole.

Vår visjon: «Nordlandet barnehage – der alle skatter får glitre»