Rensvik Barnehage

Barnehagens visjon: Vi utvikler oss sammen.

Rensvik barnehage har 6 avdelinger/baser. 4 avdelinger i Skoleveien og 2 avdelinger i Rensvikstubben ved Rensvik skole. Vi er inndelt i avdelinger, men ser på barnehagen som en virksomhet og samarbeider på tvers av avdelinger, hus og alder. Vi ønsker at barna skal medvirke i utformingen av sin barnehagehverdag sammen med personalet. Vi bruker det unike ute- og nærmiljøet vårt aktivt.

Årsplan Rensvik barnehage (PDF, 3 MB)

Les mer om Rensvik barnehage på barnehagefakta.

Åpningstider

Mandag - fredag:
0700 - 1645

Adresse

Skoleveien 30
6521 Frei

Rensvikstubben 6
6521 Frei