Røsslyngveien barnehage

Røsslyngveien barnehage ligger i naturskjønne omgivelser med Folkeparken som nærmeste nabo. Vi har fokus på trivsel, omsorg og vennskap i hverdagen. Lek og læring henger sammen, og dette preger innholdet i hverdagen til barna som har plass hos oss.

Vår grunnfilosofi er at hvert enkelt barn har krav på og fortjener å bli sett, hørt og bekreftet hver dag! Hvert barn skal oppleve trygghet og forutsigbarhet mens de er i barnehagen, da kreves det bevisste og kompetente voksne. Vi reflekterer og evaluerer praksisen vår, og gjør nødvendige endringer for å kunne gi et godt barnehagetilbud til barna. Vi er mye ute i allslags vær og bruker det flotte uteområdet og nærmiljøet vårt aktivt.

Barnehagen har 3 "avdelinger" med til sammen 36 plasser for barn over 3 år og 18 plasser for barn under 3 år. Lasken for 1-åringene, Dunkarsundet for 2 og 3-åringene og Skorpa for 4 og 5-åringene. Barna er inndelt i alderslike grupper til måltider og gruppeaktiviteter uken igjennom, og disse gruppene har faste voksne. Vennskap på tvers av gruppene ivaretas gjennom felles utetid og aktiviteter som ikke er knyttet til de faste gruppene. Minst en voksen følger gruppa fra barnet starter i barnehagen frem til skolestart. Vi serverer to måltider hver dag, kl 11 og 14.

Les mer om Røsslyngveien barnehage på barnehagefakta. 

Kontaktinformasjon

Røsslyngveien barnehage
Leder: Elin Roll Elgsaas
E-post
Telefon 71 57 58 20

Åpningstider

Mandag - fredag:
0715 - 1630 (1645)

Adresse

Røsslyngveien 17
6511 Kristiansund