Barnehagerute - åpningsdager og fridager

Her finner du oversikt over barnehageruten med åpningsdager og fridager.

  • Barnehagen gir tilbud alle årets virkedager unntatt 5 kurs- og planleggingsdager.
  • Alle kommunale barnehager holder to uker feriestengt på sommeren. Det er opp til enhetene selv hvilke to uker dette skal være.
  • Barna skal i løpet av kalenderåret ha 4 ukers ferie, der tre av ukene bør være sammenhengende. Det gis anledning til å medregne kurs – og planleggingsdager som feriedager.
  • I forbindelse med ferieavvikling kan det bli aktuelt med driftssamarbeid mellom noen av barnehagene.
  • Samarbeidsutvalget ved barnehagen kan søke om flytting av kurs- og planleggingsdager.
  • Av hensyn til personalplanleggingen må foresatte gi beskjed til barnehagen om når de planlegger ferieavvikling. Melding om hovedferie må leveres til barnehagen før 15. april. Barnehagen må få beskjed om all ferieavvikling gjennom året.

Barnehagerute

Barnehagerute 2019
Måned Tekst
Januar Første barnehagedag fredag 3. januar.
Februar Skolen har vinterferie i uke 9, 25. februar - 1. mars
Mars
April Barnehagene stenger onsdag 17. april kl 12.00. Skolen har påskeferie 15. april - 22. april
Mai Kurs- og planleggingsdag fredag 31. mai.
Juni Siste skoledag fredag 21. juni
August Kurs- og planleggingsdager er 14., 15. og 16. august. Første barnehagedag og skoledag er mandag 19. august.
September
Oktober Skolen har høstferie i uke 41, 7. -11. oktober
November
Desember Barnehagene holder stengt jul- og nyttårsaften. Siste skoledag er fredag 20. desember.

 

Barnehagerute 2020

Måned Tekst
Januar Kurs- og planleggingsdag torsdag 2. januar. Første barnehagedag er fredag 3. januar. Første skoledag er mandag 6. januar
Februar Skolen har vinterferie i uke 8, 17. februar - 21. februar
Mars
April Barnehagene stenger onsdag 8. april kl 12.00. Skolen har påskeferie 6. april-13. april.
Mai Kurs- og planleggingsdag fredag 22. mai. Skolen har elevfridag fredag 22. mai
Juni Siste skoledag fredag 19. juni
August Kurs- og planleggingsdager 12., 13. og 14. august. Første barnehagedag mandag 17. august
September
Oktober Skolen har høstferie i uke 41, 5.-9. oktober
November
Desember Barnehagene holder stengt jul- og nyttårsaften. Siste skoledag er fredag 18. desember

 

Barnehagerute 2021
Måned Tekst
Januar Første barnehagedag mandag 4. januar. Første skoledag mandag 4. januar
Februar Skolen har vinterferie i uke 8, 22.-26. februar
Mars Barnehagen stenger onsdag 31. mars kl 12.00. Skolen har påskeferie 29. mars-5. april
April
Mai Kurs- og planleggingsdag fredag 14. mai. Skolen har elevfri dag fredag 14. mai
Juni Siste skoledag er fredag 18. juni