Barnehagerute - åpningsdager og fridager

Her finner du oversikt over barnehageruten med åpningsdager og fridager.

  • Barnehagen gir tilbud alle årets virkedager unntatt 5 kurs- og planleggingsdager.
  • Barna skal i løpet av kalenderåret ha 4 ukers ferie, der minst tre av ukene skal være sammenhengende. Det gis anledning til å medregne kurs – og planleggingsdager som feriedager.
  • I forbindelse med ferieavvikling kan det bli aktuelt med driftssamarbeid mellom noen av barnehagene.
  • Det kan søkes om flytting av kurs- og planleggingsdager.
  • Av hensyn til personalplanleggingen må foresatte gi beskjed til barnehagen om når de planlegger ferieavvikling. Melding om hovedferie må leveres til barnehagen før 15. april. Barnehagen må få beskjed om all ferieavvikling gjennom året.

Barnehagerute 2018

Måned Tekst
Januar Kurs- og planleggingsdag tirsdag 2. januar. Første barnehagedag onsdag 3.januar
Februar Skolen har vinterferie i uke 8, 19. - 23. februar
Mars Barnehagene stenger onsdag 28. mars kl 12.00. Skolen har påskeferie 26. mars - 2. april
April
Mai Kurs- og planleggingsdag fredag 11. mai. Skolene har elevfrie dager fredag 11. mai og fredag 18. mai og planleggingsdag fredag 31.mai
Juni Siste skoledag fredag 22. juni
August Kurs- og planleggingsdager 15.,16. og 17. august. Første barnehagedag er mandag 20. august. Første skoledag er mandag 20. august
September
Oktober Skolen har høstferie i uke 41, 8. -12. oktober
November
Desember Barnehagene holder stengt jule-og nyttårsaften. Siste skoledag er torsdag 20. desember

 

Barnehagerute 2019

Måned Tekst
Januar Kurs- og planleggingsdag onsdag 2. januar. Første barnehagedag torsdag 3. januar. Første skoledag torsdag 3. januar
Februar Skolen har vinterferie i uke 9, 25. februar - 1. mars
Mars
April Barnehagene stenger onsdag 17. april kl 12.00. Skolen har påskeferie 15. april - 22. april
Mai Kurs- og planleggingsdag fredag 31. mai. Skolen har elevfridag 31. mai
Juni Siste skoledag fredag 21. juni