Søke om redusert foreldrebetaling

For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert barnehageår sende inn søknadsskjema.

Det finnes to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt:

1.  Redusert foreldrebetaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en barnehageplass. Hvis familien samlet tjener 548 500 eller mindre har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling.

Målet med ordningen er å legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Fra og med 1. august 2019 er maksprisen satt til 3040 kroner per måned.

Vedtak om redusert foreldrebetaling krever at dere sender inn en søknad. Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Dersom familien har flere barn som fast bor sammen og går i barnehage, gis det søskenmoderasjon.

Den kommunen hvor barnet er folkeregistrert behandler søknaden.

Søknadsfrist for barnehageåret 2019/2020 er 20. juni 2019. Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august 2019 har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket vil da gjelde for den 1. i påfølgende måned.

Spørsmål og svar om redusert foreldrebetaling (PDF, 128 kB)

 

2. Gratis kjernetid

Noen barn har rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere heltidsplass må dere betale for opphold utover de 20 timene.

Barn født i 2014, 2015, 2016 og 2017 har krav på gratis kjernetid. Gjelder for husholdninger som har en samlet årsinntekt på 557 333 (gjelder fra 1. august)

Retten til moderasjon inntrer fra oppstart av hvert barnehageår. Søknadsfrist for barnehageåret 2019/2020 er 20. juni 2019. Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtak vil da gjelde fra den første i påfølgende måned.

Spørsmål og svar om gratis kjernetid (PDF, 135 kB)

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund