Endre eller bytte barnehageplass

Har du barnehageplass men ønsker overføring til en annen barnehage eller annet tilbud i nåværende barnehage?

 

Slik søker du om å endre eller å bytte barnehageplass:

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

Kommunen er i ferd med å ta i bruk en ny barnehageløsning.

Vi ser helt helst at du venter med å søke på barnehageplass til den nye løsningen er på plass. Den nye løsningen lanseres fra 3. januar 2019 her på hjemmesiden vår.

 Har du behov for å søke om barnehageplass før denne datoen må du kontakte Mariann Wiig på Servicetorget.

Mariann.wiig@kristiansund.kommune.no

eller ring 71574000/71574379.

 

Generelt om endring eller bytting av barnehageplass

Alle som i dag har barnehageplass, men som ønsker å bytte til annen barnehage, eller endre oppholdstid i nåværende barnehage, må søke om dette på elektronisk skjema hvert år.

Søknader om bytte og endring vil bli behandlet før hovedopptaket.

Dersom bytte av barnehage blir imøtekommet faller tidligere tilbud automatisk bort. Foresatte som ikke lengre ønsker bytte av barnehage/endring, må ta kontakt med servicekontoret og be om at søknaden slettes.

Det er mulig å søke om endring av plass i barnehage i løpet av hele barnehageåret, men vi anbefaler å søke innen fristen for hovedopptaket 1. mars.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund