Dale barnehage

Dale barnehage ligger på Torvhaugan boligfelt på Dale. Barnehagen består av 2 bygg som til sammen kan romme 120 barn i alderen 1 – 6 år, fordelt på 8 avdelinger. Vi ligger svært fint til i feltet, med et stort og innholdsrikt uteområde som legger til rette for alt fra bærhøsting til skilek. Skogen er vår nærmeste nabo og både gapahuken og grillhytta i skogkanten er flittig brukt. Nærområdet vårt byr også på mange muligheter; fotballbanen er et yndet turmål, det samme er den flotte naturen vi er omgitt av.


Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Alder: 0-6 år
 • Antall ansatte:
  • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
  • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Vi har en fleksibel og løsningsorientert personalgruppe og søker kontinuerlig mot å bruke personalressursen vi har til barnas beste. Samarbeid på tvers av både avdelinger og hus er derfor viktig for oss og vi ser at det skaper relasjoner som fører til barn som er trygge på alle de voksne som hører til her på Dale. Vi har fokus på nettopp relasjoner og hvordan de ligger som en forutsetning og grunnmur for alt det arbeidet vi gjør her i barnehagen.
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

 • Kristiansund skal ta i bruk barnehage-appen "Min Barnehage" for de kommunale barnehagene.
 • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
 • Det vil komme mer informasjon når Min Barnehage lanseres.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldreråd - Dale

Foresattes representant

Renate Larsen
Leder

Ingunn Nonstad
Vara

Ansattrepresentant
 • Katrine Hansen
 • Anne Berit Stubø
Styrer/Sekretær

Grethe Kristin U. Neergaard

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3135 100% plass
2579 80% plass
1952 60% plass
1638 50% plass
300 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan


Mer om barnehagene i Kristiansund

Kontaktinformasjon

Dale barnehage
Leder: Grethe Kristin Ulseth Neergaard
E-post
Telefon 71 57 58 80

Avdeling Draget: 71575882

Avdeling Bautan: 71575883

Avdeling Demningen: 71575888

Avdeling Vollvannet: 71575887

Avdeling Bjørnehula: 71575886

Åpningstider

Mandag - fredag:
0700 -1630

Adresse

Dalelia 2 og 4
6518 Kristiansund