Dale barnehage

Dale barnehage ligger på Torvhaugan boligfelt på Dale. Barnehagen består av 2 bygg som til sammen kan romme 120 barn i alderen 1 – 6 år, fordelt på 8 avdelinger. Vi ligger svært fint til i feltet, med et stort og innholdsrikt uteområde som legger til rette for alt fra bærhøsting til skilek. Skogen er vår nærmeste nabo og både gapahuken og grillhytta i skogkanten er flittig brukt. Nærområdet vårt byr også på mange muligheter; fotballbanen er et yndet turmål, det samme er den flotte naturen vi er omgitt av.


Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte:
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Vi har en fleksibel og løsningsorientert personalgruppe og søker kontinuerlig mot å bruke personalressursen vi har til barnas beste. Samarbeid på tvers av både avdelinger og hus er derfor viktig for oss og vi ser at det skaper relasjoner som fører til barn som er trygge på alle de voksne som hører til her på Dale. Vi har fokus på nettopp relasjoner og hvordan de ligger som en forutsetning og grunnmur for alt det arbeidet vi gjør her i barnehagen.
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se her for mer informasjon om appen.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foresattes representant

Siri Heggdal (Leder)

Renate Larsen 

Elisabeth Fiksdal (Vara)

Ansattrepresentant

Ingrid Marie Johansen

Ranja Melby (vara)

Inger Grete Rindal

Anne Berit Stubø (vara)

 

Styrer/Sekretær

Grethe Kristin U. Neergaard

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3230 100% plass
2659 80% plass
2011 60% plass
1689 50% plass
300 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan

 

Felles planer og dokumenter for barnehagene


Mer om barnehagene i Kristiansund

Kontaktinformasjon

Dale barnehage
Leder: Grethe Kristin Ulseth Neergaard
E-post
Telefon 71 57 58 80

Avdeling Bautan: 71575883/90023431

Avdeling Bjørnehula: 71575886/48253591

Avdeling Draget: 71575882/48299174

Avdeling Vollvannet: 71575887/48158968

Åpningstider

Mandag - fredag:
0700 -1630

Adresse

Dalelia 2 og 4
6518 Kristiansund