Heinsa barnehage

     

Heinsa barnehage har plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger på Innlandet i nær tilknytning til flotte turområder som Bautan, Skjærtangen og Skjærva. Uteområdet vårt er tilknyttet et friareal med gode muligheter for lek og fysisk aktivitet.


Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte: 
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Vi tilbyr en barnehage med fokus på kultur, språk og vennskap/psykisk helse. Gjennom samtaler, opplevelser og inntrykk ønsker vi å legge til rette for barnas fantasi, kreativitet og skaperglede. Vi ser på barns læring som en kontinuerlig prosess som blir til gjennom dialog og samspill. I Heinsa barnehage skal barna få oppleve voksne som er støttende, oppmerksomme og lyttende til deres uttrykksformer.   

Barnehagen har et tett og godt samarbeid med Innlandet skole og har gode rutiner for overgangen fra barnehage til skole.

Det har over tid vært satset på kompetanseutvikling i personalgruppa. Mange i personalgruppa har gjennomført ICDP kurs (International Child Development Program) hvor bevisstgjøring av eget samspill og kommunikasjon med barn står svært sentralt.  Vi har ansatte som er sertifiserte veiledere som kan gjennomføre foreldregrupper innenfor ICDP. I tillegg har flere ansatte gjennomført kursing i "De utrolige årene", som er et program som fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne.
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se her for mer informasjon om appen.

Følg Heinsa barnehage på Facebook

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foresattes representant

Siri Beate Aae Loe
Leder

Andreas Høgseth ​​​​​
Medlem

Susanne Skarhaug
Medlem

Ansattrepresentant

Siw Rita Fromholtz 

Robert W. Normann 

Anne Marie Moe Haugen 

 

Styrer/Sekretær

Camilla Kvendbø
97479308

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3230 100% plass
2659 80% plass
2011 60% plass
1689 50% plass
300 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan

 

Felles planer og dokumenter for barnehagene


Mer om barnehagene i Kristiansund

Kontaktinformasjon

Heinsa Barnehage
Leder: Camilla Kvendbø
E-post
Telefon 71 57 52 20
Mobil 905 71 360

Avdeling Baltzern: 905 33 820

Avdeling Skjærva: 905 59 284

Avdeling Lokris: 905 359 40

Åpningstider

Mandag - fredag:
0715 - 1645

Adresse

Wessels gate 35
6507 Kristiansund