Heinsa barnehage

Heinsa barnehage har plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger på Innlandet i nær tilknytning til flotte turområder som Bautan, Skjærtangen og Skjærva. Uteområdet vårt er tilknyttet et friareal med gode muligheter for lek og fysisk aktivitet.

Vi tilbyr en barnehage med fokus på kultur, språk og vennskap/psykisk helse. Gjennom samtaler, opplevelser og inntrykk ønsker vi å legge til rette for barnas fantasi, kreativitet og skaperglede. Vi ser på barns læring som en kontinuerlig prosess som blir til gjennom dialog og samspill. I Heinsa barnehage skal barna få oppleve voksne som er støttende, oppmerksomme og lyttende til deres uttrykksformer.   

Det har over tid vært satset på kompetanseutvikling i personalgruppa. Mange i personalgruppa har gjennomført ICDP kurs (International Child Development Program) hvor bevisstgjøring av eget samspill og kommunikasjon med barn står svært sentralt.  Tre ansatte er sertifiserte veiledere som kan gjennomføre foreldregrupper innenfor ICDP. I tillegg har flere ansatte gjennomført kursing i "De utrolige årene", som er et program som fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne.

Barnehagen har et tett og godt samarbeid med Innlandet skole og har gode rutiner for overgangen fra barnehage til skole.

Heinsa barnehage 11,6 årsverk fordelt på 14 faste ansatte.

Les mer om Heinsa barnehage på barnehagefakta.

 

Vi jobber nå med å lage egen hjemmeside, sjekk den ut ved å trykke på knappen under.

Hjemmeside

 

Kontaktinformasjon

Heinsa Barnehage
Leder: Tutti Hagen
E-post
Telefon 71 57 52 20
Mobil 905 71 360

Avdeling Baltzwen 905 33 820

Avdeling Skjærva 905 59 284

Avdeling Lokris 905 359 40

Åpningstider

Mandag - fredag:
0715 - 1645

Adresse

Wessels gate 35
6507 Kristiansund