Karihola barnehage

Karihola barnehage er en ny og flott kommunal barnehage som stod ferdig høsten 2018, og vi hadde offisiell åpning 31.1.2019. Et flott funksjonelt barnehagebygg og et variert uteområde. Barnehagen vår har åtte avdelinger og av disse er fire til småbarn og fire til storbarn. Her har vi plass til 84 barn over 3 år og 56 barn under tre år. Personalgruppa vår innehar mye variert kompetanse og aldersspredning fra 20-60 år som oppleves som en styrke. Personalet kommer fra flere kommunale barnehager og vi holder fortsatt på med å jobbe frem en felles pedagogisk plattform. Vi har dermed en levende enhet som er i stadig utvikling og endring. I samarbeid med hverandre, foreldre og barn arbeider vi med å skape en best mulig barnehage for små og store. 


Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Alder: 0-6 år
 • Antall ansatte:
  • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
  • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Ytterst i Karihola har vi et fantastisk turområde, nær fjæra, skogen og marka. I tillegg til natur og uteliv, har vi fokus på språkarbeid og legger stor vekt på sosial kompetanse og barns medvirkning. I tillegg jobber vi med satsningsområdene våre som er HOPP og realfag. Vi har flere sertifiserte ICDP-veiledere i personalgruppen som holder foreldreveiledningskurs jevnlig. ICDP kan du lese mer om her.
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

 • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
 • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
 • Se her for mer informasjon om appen.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldreråd - Karihola

Foresattes representant

Leder
Ida Elise Hansen (vara: Daniel Michalsen)

Nestleder
Line Lundgaard Solli (vara: Maria Rødsand)

Medlem
Gry Helen Olufsen (vara: Pranee Payangke)
Ingrid Ødegaard (vara: Kirsti Stene)

FAU i Karihola barnehage
 • Anniken Amundsen
 • Julia Louka
 • Charlotte Hoel
 • Daniel Mikalsen
 • Gry Helen Olufsen
 • Ida Elise Hansen
 • Ingrid Ødegård
 • Katrine Bævre Lervåg
 • Kirsti Stene
 • Kubran Negassi
 • Line Lundgaard Solli
 • Liv Inger Olsen
 • Maria Rødsand
 • Pranee Payangke
 • Robin A. Rolland
Ansattrepresentant
 • Elin Larsen
 • Anita Rokstad
 • Ida Sofie Mikalsen
 • Elin Terese Johansen
 • Eiers representant/sekretær: Elin Roll Elgsaas, tlf. 46884317 eller 99694860

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3230 100% plass
2659 80% plass
2011 60% plass
1689 50% plass
300 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan


Mer om barnehagene i Kristiansund

Kontaktinformasjon

Karihola barnehage
Leder: Elin Roll Elgsaas
E-post
Telefon 468 84 317

Avdeling Kringsjå: 902 64 963

Avdeling Vanndamman: 909 21 652

Avdeling Varden: 909 57 541

Avdeling Sandhola: 909 304 87

Avdeling Havgapet: 909 468 72

Avdeling Sukkertoppen: 907 87 132

Avdeling Storholmen: 905 147 06

Avdeling Meldalsholmen: 948 00 896

Åpningstider

Mandag - fredag:
0700 - 1630

Adresse

Tareveien 2
6515 Kristiansund