Nordlandet barnehage

Nordlandet barnehage er en ny topp moderne 6-avdelings barnehage med plass til 105 barn som ble åpnet i mars 2019.

Barnehagen ligger på Nordlandet med kort vei til Nordlandet barneskole som vi har et tett samarbeid med for å sikre en best mulig overgang fra barnehage til skole. Småbarnsavdelingene ligger i 1. etasje, mens storbarna er oppe i 2. etasje. Uteområdet vårt er godt tilrettelagt for allsidig lek og fysisk utfoldelse. Hver etasje har sitt eget uteområde. Vi har tellevakter og sovevakter i utetiden. Rundt oss har vi flotte turområder som Grani, Appensletta, Kråkhau,n, Barnebasen og fotballbanen. Vi har stort fokus på trivsel og tilstreber å skape et godt læringsmiljø både for barn og ansatte.

 

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte: 
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Leken er vårt satsningsområde, da vi mener at gjennom lek bygges gode relasjoner, vennskap, kunnskap, undring, sosial kompetanse og utvikling av språk. Barnehagen har et godt kvalifisert personale som er endringsvillige, kreative, rause og inkluderende.

Vår visjon: «Nordlandet barnehage – der alle skatter får glitre»
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund skal ta i bruk barnehage-appen "Min Barnehage" for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Det vil komme mer informasjon når Min Barnehage lanseres.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldreråd-Nordlandet

Foresattes representant

Sigvart Bjerga
Nestleder
95474505

Tor-Ole Aaheim
Vara
97600004

Hanne Storsather 
Leder
93499606 

Ine Sivertsen 
93800252
Vara

Ansattrepresentant

Siri-Linn Skar
92211193

Elisabeth Kristiansen
Vara
98876407

Marit R. Bøe
91714235

Aina Haugen
Vara​​​​​​​
92487973

Styrer/Sekretær

Kari Leren
97695591

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3135 100% plass
2579 80% plass
1952 60% plass
1638 50% plass
300 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan

Kontaktinformasjon

Nordlandet barnehage
Leder: Kari Leren
E-post
Mobil 479 03 598

Avdeling: Remlan: 476 73 061

Avdeling: Stormvarslet: 476 62 119

Avdeling: Kvernberget: 476 55 045

Avdeling: Bjørneparken: 476 70 259

Avdeling: Vikan: 476 15 024

Avdeling: Vollvatnet: 476 55 519

Åpningstider

Mandag - fredag:

07.00 - 16.30

Adresse

Råket 1a
6516 Kristiansund