Nordlandet barnehage

Nordlandet barnehage er en ny topp moderne 6-avdelings barnehage med plass til 105 barn som ble åpnet i mars 2019.

Barnehagen ligger på Nordlandet med kort vei til Nordlandet barneskole som vi har et tett samarbeid med for å sikre en best mulig overgang fra barnehage til skole. Småbarnsavdelingene ligger i 1. etasje, mens storbarna er oppe i 2. etasje. Uteområdet vårt er godt tilrettelagt for allsidig lek og fysisk utfoldelse. Hver etasje har sitt eget uteområde. Vi har tellevakter og sovevakter i utetiden. Rundt oss har vi flotte turområder som Grani, Appensletta, Kråkhau,n, Barnebasen og fotballbanen. Vi har stort fokus på trivsel og tilstreber å skape et godt læringsmiljø både for barn og ansatte.

 

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte: 
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Leken er vårt satsningsområde, da vi mener at gjennom lek bygges gode relasjoner, vennskap, kunnskap, undring, sosial kompetanse og utvikling av språk. Barnehagen har et godt kvalifisert personale som er endringsvillige, kreative, rause og inkluderende.

Vår visjon: «Nordlandet barnehage – der alle skatter får glitre»
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se her for mer informasjon om appen.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foresattes representant

Magnus Fugelsnes
Leder
92 89 60 19

Ann Inger Alsvik

Vara

40 62 44 01

Frank Rognskaug

98 42 97 96

Sigvart Bjerka

Vara

95 47 45 05

Michael Valde

90 05 46 40

Kristine Pedersen

Vara

40 07 50 43

 

Ansattrepresentant

Siri-Linn Skar
92 21 11 93

Elisabeth Kristiansen (Vara)
98 87 64 07

Marit R. Bøe 
91714235

Aina Haugen (Vara)
92 48 79 73

Nina Karlsvik 

Marthe Kristiansen (Vara)

Styrer/Sekretær

Kari Leren
97 69 55 91

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3230 100% plass
2659 80% plass
2011 60% plass
1689 50% plass
300 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan

Kontaktinformasjon

Nordlandet barnehage
Leder: Kari Leren
E-post
Mobil 479 03 598

Avdeling: Remlan: 476 73 061

Avdeling: Stormvarslet: 476 62 119

Avdeling: Kvernberget: 476 55 045

Avdeling: Bjørneparken: 476 70 259

Avdeling: Vikan: 476 15 024

Avdeling: Vollvatnet: 476 55 519

Åpningstider

Mandag - fredag:

07.00 - 16.30

Adresse

Råket 1a
6516 Kristiansund