Røsslyngveien barnehage

Røsslyngveien barnehage ligger i naturskjønne omgivelser med Folkeparken som nærmeste nabo. Vi har fokus på trivsel, omsorg og vennskap i hverdagen. Lek og læring henger sammen, og dette preger innholdet i hverdagen til barna som har plass hos oss.

Vår grunnfilosofi er at hvert enkelt barn har krav på og fortjener å bli sett, hørt og bekreftet hver dag! Hvert barn skal oppleve trygghet og forutsigbarhet mens de er i barnehagen, da kreves det bevisste og kompetente voksne. Vi reflekterer og evaluerer praksisen vår, og gjør nødvendige endringer for å kunne gi et godt barnehagetilbud til barna. Vi er mye ute i allslags vær og bruker det flotte uteområdet og nærmiljøet vårt aktivt.

Barnehagen har 3 "avdelinger" med til sammen 32 plasser for barn over 3 år og 12 plasser for barn under 3 år. Lasken for 1-åringene, Dunkarsundet for 2 og 3-åringene og Skorpa for 4 og 5-åringene. Barna er inndelt i alderslike grupper til måltider og gruppeaktiviteter uken igjennom, og disse gruppene har faste voksne. Vennskap på tvers av gruppene ivaretas gjennom felles utetid og aktiviteter som ikke er knyttet til de faste gruppene. Minst en voksen følger gruppa fra barnet starter i barnehagen frem til skolestart. Vi serverer tre måltider hver dag, kl 08, 11 og 14.

Les mer om Røsslyngveien barnehage på barnehagefakta. 

 

Vi jobber nå med å lage egen hjemmeside, sjekk den ut ved å trykke på knappen under.

Hjemmeside 

Kontaktinformasjon

Røsslyngveien barnehage
Leder: Reidun Vullum
E-post
Telefon 71 57 58 22
Mobil 907 97 469

Avdeling Lasken: 481 26 958

Avdeling Dunkarsundet: 481 77 715

Avdeling Skorpa: 481 73231

 

Åpningstider

Mandag - fredag:
0700 - 1630

Adresse

Røsslyngveien 17
6511 Kristiansund