Røsslyngveien barnehage

Røsslyngveien barnehage ligger i naturskjønne omgivelser med Folkeparken som nærmeste nabo. Vi har fokus på trivsel, omsorg og vennskap i hverdagen. Lek og læring henger sammen, og dette preger innholdet i hverdagen til barna som har plass hos oss.


Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Alder: 0-6 år
  • Antall ansatte:
    • 1 ansatt per 3 barn under 3 år
    • 1 ansatt per 6 barn over 3 år


Slik jobber vi

Vår grunnfilosofi er at hvert enkelt barn har krav på og fortjener å bli sett, hørt og bekreftet hver dag! Hvert barn skal oppleve trygghet og forutsigbarhet mens de er i barnehagen, da kreves det bevisste og kompetente voksne. Vi reflekterer og evaluerer praksisen vår, og gjør nødvendige endringer for å kunne gi et godt barnehagetilbud til barna. Vi er mye ute i allslags vær og bruker det flotte uteområdet og nærmiljøet vårt aktivt.

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund skal ta i bruk barnehage-appen "Min Barnehage" for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Det vil komme mer informasjon når Min Barnehage lanseres.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldreråd - Røsslyngveien

Ansattrepresentant

Laila S. Schrøen 
Leder

Gunn Elisabeth Fladseth 
Vara

Eva Cathrin B. Todal
Vara

Vibeke Olsen
Vara

Foresattes representant

Thomas E. Pedersen
Medlem

Linn Djuvsland
Medlem

Sunniva Kveen
Vara

Jim Marius Larsen
Vara

Styrer/Sekretær

Reidun Vullum
71 57 58 20 /90 79 74 69

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3135 100% plass
2579 80% plass
1952 60% plass
1638 50% plass
300 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Årsplan


Mer om barnehagene i Kristiansund

Kontaktinformasjon

Røsslyngveien barnehage
Leder: Reidun Vullum
E-post
Telefon 71 57 58 20
Mobil 907 97 469

Blekksprutan: 90 16 73 24

Krabban: 48 17 32 31

Kråkebollan: 48 12 69 58

Sjøhestan: 48 20 43 35

Sjøstjernan: 48 17 77 15

Åpningstider

Mandag - fredag:
0700 - 1630

Adresse

Røsslyngveien 17
6511 Kristiansund