Spesialpedagogisk hjelp

Opplæringstjenesten har ansvaret for spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn.

Hvem kan få spesialpedagogisk hjelp?

Spesialpedagogisk hjelp gis i henhold til Barnehageloven §19. PP- tjenesten er kommunens sakkyndige instans som utreder eventuell rett til spesialpedagogisk hjelp. Sakkyndig vurdering sendes til Opplæringstjenesten som fatter vedtak og gir den spesialpedagogiske hjelpen.

 

Hvilke vansker kan spesialpedagogen gi hjelp til?

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

Hvordan få hjelp?

Foreldre i samarbeid med barnehage eller helsestasjon sender henvisning direkte til PP-tjenesten for Ytre Nordmøre.

 

Hvor kan hjelpen gis?

Spesialpedagogisk hjelp gis til barn i barnehagens lokaler, hjemme hos barnet eller i Opplæringstjenestens lokaler i Frei gamle rådhus.

 

Besøke oss

Dersom du har en avtale med oss, finner du oss på Rådhusbakken 1.

 

Regelverk

Lov om barnehager (Barnehageloven)

Mer informasjon

Mer informasjon om Opplæringstjenesten finner du her.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund