Informasjon om foreldreansvar (foresatt-App)

 

Informasjon i forbindelse med tilganger i foresatt-app

Kommunale barnehager skal ta i bruk Visma Flyt barnehage sin foresatt-app (Min barnehage),
som en kommunikasjonskanal mellom foresatte og barnehagen.

 

Min Barnehage foresatt-app har foreløpig disse hovedfunksjonene:

  • Skrive meldinger til barnehagen og motta meldinger fra barnehagen
  • Melde fravær på barnet eller lignende
  • Se informasjon om barnet i form av bilde, navn og avdeling

Hensikten med appen er hverdagslig kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen.

Før appen kan tas i bruk ønsker vi at alle foresatte for et barn fyller ut et elektroniske skjema, slik at barnehagen har en oppdatert oversikt over foreldreansvar for barna.

 

Vedrørende foreldreansvar

Rett på informasjon om barnet fra barnehagen er betinget av foreldreansvar i henhold til barnelovens kap 5, jf. § 47. Foreldreansvar innebærer rett og plikt for foreldre til å bestemme for barnet i personlige forhold.

Foreldrene skal utøve foreldreansvaret utfra barnets behov og interesser.
Foreldre som bor sammen eller er gift har som utgangspunkt foreldreansvar for felles barn. Foreldreansvar er overordnet begreper som fast bosted og samværsordninger.

Dersom foreldre med felles foreldreansvar flytter fra hverandre fortsetter de å ha felles foreldreansvar, med mindre de skriftlig har avtalt noe annet, eller det foreligger en rettskraftig dom.

Barnehagen må underrettes dersom det forekommer endringer i foreldreansvaret for barnet