Informasjon om foresatt-app

Hensikten med appen er hverdagslig kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen

Kommunale barnehager skal ta i bruk Visma Flyt barnehage (Min Barnehage) sin foresatt-app som en kommunikasjonskanal mellom foresatte og barnehagen.

 

Min Barnehage foresatt-app har foreløpig disse hovedfunksjonene:

 • Skrive meldinger til barnehagen og motta meldinger fra barnehagen

 • Melde fravær på barnet eller lignende

 • Se informasjon om barnet i form av bilde, navn og avdeling

 • Barnehagen kan sende ut beskjeder til en hel avdeling/hele barnehagen- enveiskommunikasjon

 • Foresatte kan skrive meldinger til barnehagen og motta meldinger fra barnehagen- toveiskommunikasjon

 • Melde fravær på barnet e.l.

 • Dagbok - korte artikler med tekst og bilder fra barnehagen

 • Samtykker for ditt barn

Vi gjør oppmerksom på følgende knyttet til meldingsfunksjonaliteten i appen:

Appen skal ikke benyttes til å formidle sensitiv informasjon

Bruk appen til korte og konkrete beskjeder, f.eks. barnet er syk i dag, uten detaljert informasjon. Ved behov for å utdype eller diskutere problemstillinger med ansatte i barnehagen, må foresatte bruke andre kanaler, som f.eks. telefonkontakt, mail eller be om et møte med barnehagen.

Alle foresatte som er registrert på barnet har mulighet til å sende og lese meldinger i samtalen med barnehagen. Det betyr at du som f.eks. mor vil ha tilgang til å lese meldinger som far skriver i samtalen. Dette uansett om barnet bor sammen med en eller begge foresatte.

Hvordan laster du ned appen?

 • Du må laste ned appen fra Google Play (Android) eller App Store (iPhone). Appen heter Min barnehage - foresatt
 • Første gangen du logger inn i appen, må du logge på med ID-porten (BankID/MinID) og opprette en personlig pin-kode.
 • Appen må være klargjort for barnehagen til barnet ditt - vent med å ta den i bruk til du har fått beskjed fra barnehagen

 

Lenke til temahefte for foresattappen finner du her

 

Hvorfor spør vi om foreldreansvar i forbindelse med appen?

Rett på informasjon om barnet fra barnehagen er betinget av foreldreansvar i henhold til barnelovens kap 5, jf. § 47. Foreldreansvar innebærer rett og plikt for foreldre til å bestemme for barnet i personlige forhold.

Foreldrene skal utøve foreldreansvaret utfra barnets behov og interesser.
Foreldre som bor sammen eller er gift har som utgangspunkt foreldreansvar for felles barn. Foreldreansvar er overordnet begreper som fast bosted og samværsordninger.

Dersom foreldre med felles foreldreansvar flytter fra hverandre fortsetter de å ha felles foreldreansvar, med mindre de skriftlig har avtalt noe annet, eller det foreligger en rettskraftig dom.

Barnehagen må underrettes dersom det forekommer endringer i foreldreansvaret for barnet

Du kan fylle ut skjema om foreldreansvar her