Informasjon om foresatt-app

Hensikten med appen er hverdagslig kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen

Kommunale barnehager skal ta i bruk Visma Flyt barnehage (Min Barnehage) sin foresatt-app som en kommunikasjonskanal mellom foresatte og barnehagen.

 

Min Barnehage foresatt-app har foreløpig disse hovedfunksjonene:

  • Skrive meldinger til barnehagen og motta meldinger fra barnehagen
  • Melde fravær på barnet eller lignende
  • Se informasjon om barnet i form av bilde, navn og avdeling
  • Barnehagen kan sende ut beskjeder til en hel avdeling/hele barnehagen- enveiskommunikasjon
  • Foresatte kan skrive meldinger til barnehagen og motta meldinger fra barnehagen- toveiskommunikasjon
  • Melde fravær på barnet e.l.
  • Dagbok - korte artikler med tekst og bilder fra barnehagen
  • Samtykker for ditt barn

Vedrørende foreldreansvar

Rett på informasjon om barnet fra barnehagen er betinget av foreldreansvar i henhold til barnelovens kap 5, jf. § 47. Foreldreansvar innebærer rett og plikt for foreldre til å bestemme for barnet i personlige forhold.

Foreldrene skal utøve foreldreansvaret utfra barnets behov og interesser.
Foreldre som bor sammen eller er gift har som utgangspunkt foreldreansvar for felles barn. Foreldreansvar er overordnet begreper som fast bosted og samværsordninger.

Dersom foreldre med felles foreldreansvar flytter fra hverandre fortsetter de å ha felles foreldreansvar, med mindre de skriftlig har avtalt noe annet, eller det foreligger en rettskraftig dom.

Barnehagen må underrettes dersom det forekommer endringer i foreldreansvaret for barnet

Foresatt-appen laseres rundt 15. oktober 2020