Pris og betaling

 

Foreldrebetaling for kommunale barnehager i 2022

Maksprisen for en barnehageplass er kroner 3315,-  per måned fra 01.01.2022

Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

 

Gratis kjernetid/redusert foreldrebetaling

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsett skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Dette blir kalt gratis kjernetid. Inntektsgrensen for å få innvilget gratis kjernetid er satt til kr 583.650,-  (Gjelder fra 01.08.21) 

Ordningen som sikrer at ingen familier betaler mer en 6 % av samlet inntekt for en barnehageplass videreføres. Fra og med 1. januar 2022 vil husholdninger med inntekt under kr. 607.750,- har rett til redusert foreldrebetaling. 

Barnehage

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3315 100% plass
2727 80% plass
2064 60% plass
1733 50% plass
300 Kost

Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpenger innebærer betaling for melk, mat, frukt og grønnsaker som barna får i barnehagen, betales etter reell kostnad og fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

 

Mer informasjon om betaling i barnehage

  • Barnehageplassene faktureres i begynnelsen av hver måned med betalingsfrist den 20.
  • For barn med rett til plass fra august, samt barn uten lovfestet rett til plass, tildeles og faktureres plassen ved hovedopptaket fra oppstart av nytt barnehageår. Dette selv om foresatte ikke ønsker oppstart før senere i barnehageåret.
  • For barn med rett til plass i september, oktober og november faktureres plassen fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.

  • Det betales for 11. måneder per år med juli som betalingsfri måned.

  • Det gjøres ikke fratrekk i oppholdsbetalingen i forbindelse med helligdager og ekstra fridager.

  • Ved ekstraordinært langt fravær grunnet sykdom, kan foresatte likevel søke om å bli fritatt for oppholdsbetalingen.
  • Mislighold av foreldrebetaling i barnehage vurderes på lik linje med andre kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler. 

 

Søskenmoderasjon

 

Dersom familier har flere barn som er folkeregistrert på samme adresse og som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder også i de tilfeller der søsken går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Det gis 30% reduksjon for barn nummer to. Det gis 50% moderasjon for barn nummer tre eller flere barn. Det er det yngste barnet som utløser høyest moderasjon i familier der barna er i ulike aldere. Det gis ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

 

Endre betaler av barnehageplassen

 

Endring eller fordeling av betaling faktura barnehage (PDF, 114 kB)

 

Forskrift om foreldrebetaling I barnehage finner du her

 

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund