Pris og betaling

Les mer om pris og betaling i barnehagen.

Foreldrebetaling for kommunale barnehager i 2018

Maksprisen for en heltidsplass per måned er 2910,- kroner fra 01.01.18. Det betyr at maksprisen for en heltidsplass per år er 32.010,- kroner. Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

 

Foreldrebetalingen gjelder fra 01.01.2018

Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Ordningen som sikrer at ingen familier betaler med en 6 % av samlet inntekt for en barnehageplass, blir også videreført. I 2018 vil husholdninger med inntekt under kr. 533 500 har rett til redusert foreldrebetaling.

Størrelse på plass Pris pr. mnd
100% plass 2910,-
80% plass 2392,-
60 % plass 1811,-
50 % plass 1520,-
Kost Vedtas ved den enkelte barnehage

Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpenger innebærer betaling for melk, mat, frukt og grønnsaker som barna får i barnehagen, betales etter reell kostnad og fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

 

Mer informasjon om betaling i barnehage

 

  • Barnehageplassene faktureres i begynnelsen av hver måned med betalingsfrist den 20.
  • For barn med rett til plass fra august, samt barn uten lovfestet rett til plass, tildeles og faktureres plassen ved hovedopptaket fra oppstart av nytt barnehageår. Dette selv om foresatte ikke ønsker oppstart før senere i barnehageåret.
  • For barn med rett til plass i september, oktober og november faktureres plassen fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.

  • Det betales for 11. måneder per år med juli som betalingsfri måned.

  • Det gjøres ikke fratrekk i oppholdsbetalingen i forbindelse med helligdager og ekstra fridager.

  • Ved ekstraordinært langt fravær grunnet sykdom, kan foresatte likevel søke om å bli fritatt for oppholdsbetalingen.
  • Mislighold av foreldrebetaling i barnehage vurderes på lik linje med andre kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler. 

 

Søskenmoderasjon

 

Dersom familier har flere barn som er folkeregistrert på samme adresse og som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder også i de tilfeller der søsken går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Det gis 30% reduksjon for barn nummer to. Det gis 50% moderasjon for barn nummer tre eller flere barn. Det er det yngste barnet som utløser høyest moderasjon i familier der barna er i ulike aldere. Det gis ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

 

Endre betaler av barnehageplassen

 

Last ned skjema hvis du ønsker å endre hvem som skal betale for barnehageplassen (PDF, 103 kB)

 

Forskrift om foreldrebetaling I barnehage finner du her

 

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund