Redusert foreldrebetaling

For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert barnehageår sende inn søknadsskjema.

Det finnes to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt:

1.  Redusert foreldrebetaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I praksis betyr dette at alle husholdninger med en samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 541.500 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling til kommunen.

Vedtak om redusert foreldrebetaling krever en søknad fra foresatte. Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Målet med ordningen er å legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen som fra 1. januar 2019 er 2990,- kroner per måned.

Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Dersom familien har flere barn som fast bor sammen og går i barnehage, gis det søskenmoderasjon.

Den kommunen hvor barnet er folkeregistrert behandler søknaden.

Søknadsfrist for barnehageåret 2019/2020 er 20. juni 2019. Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august 2019 har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket vil da gjelde for den 1. i påfølgende måned.

Spørsmål og svar om redusert foreldrebetaling (PDF, 128 kB)

 

2. Gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Ordningen utvides fra og med 1. august 2019 til også å gjelde 2-åringer. Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Gratis kjernetid skal gis det barnehageåret som starter det året barnet fyller 3 år, 4 år og 5 år.

Foresatte vil ikke få innvilget gratis kjernetid automatisk, men må søke til kommunen. Dette gjelder foresatte med barn i både kommunale og private barnehager. Retten til moderasjon inntrer fra oppstart av hvert barnehageår. Søknadsfrist for barnehageåret 2019/2020 er 20. juni 2019. Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtak vil da gjelde fra den 1. i påfølgende måned.

Spørsmål og svar om gratis kjernetid (PDF, 135 kB)

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund