Si opp barnehageplass

Slik sier du opp barnehageplassen

 • Oppsigelse av barnehageplassen skal skje elektronisk.
 • Du trenger ikke å si opp plassen om du bytter mellom to kommunale barnehager.
 • Bytter du fra kommunal til privat barnehage eller fra privat til kommunal barnehage, er det en måneds oppsigelsestid fra den første i måneden. 
 • For perioden 16.08-31.03 er oppsigelsesfristen en måned. Dette gjelder fra den første i påfølgende måned.
 • Barnehageplasser som sies opp etter 31.03.18 kan ikke benyttes etter 01.05.18
 • Sier du opp plassen etter 01.04.18 må du betale ut barnehageåret til og med midten av august. 
 • Barn som er tildelt barnehageplass kan beholde plassen frem til barnet når opplæringspliktig alder, men det tas forbehold om overføring til annen barnehage dersom dette er nødvendig av opptaksmessige hensyn.
 • Flytter familien ut av kommunen kan det føre til at barnehageplassen blir oppsagt før barnet når opplæringspliktig alder.
 • Barn som går i kommunale barnehager og som skal begynne på skolen, trenger ikke å si opp plassen sin.
 • Kostpenger betales ut oppsigelsestiden.
 • Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. 

Klikk her for å si opp barnehageplassen

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund