Si opp barnehageplass

Slik sier du opp barnehageplassen

Her kommer det etter hvert et skjema for oppsigelse. Inntil videre MÅ du si opp plassen ved å sende en mail til Mariann Wiig på mariann.wiig@kristiansund.kommune.no

  • Du trenger ikke å si opp plassen om du bytter mellom to kommunale barnehager.
  • Bytter du fra kommunal til privat barnehage eller fra privat til kommunal barnehage, er det en måneds oppsigelsestid fra den første i måneden. 
  • For perioden 01.08.20 - 31.03.21 er oppsigelsestiden en måned. Dette gjelder fra den første i påfølgende måned.
  • Barnehageplasser som sies opp etter 31.03.21 kan ikke benyttes etter 30.04.21
  • Sier du opp plassen etter 31.03.21 må du betale ut barnehageåret til og med midten av august. 
  • Barn som er tildelt barnehageplass kan beholde plassen frem til barnet når opplæringspliktig alder, men det tas forbehold om overføring til annen barnehage dersom dette er nødvendig av opptaksmessige hensyn.
  • Flytter familien ut av kommunen kan det føre til at barnehageplassen blir oppsagt før barnet når opplæringspliktig alder.
  • Barn som går i kommunale barnehager og som skal begynne på skolen, trenger ikke å si opp plassen sin.
  • Kostpenger betales ut oppsigelsestiden.
  • Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. 
 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund