Endre eller bytte barnehageplass

Har du barnehageplass men ønsker overføring til en annen barnehage eller annet tilbud i nåværende barnehage?

Slik søker du om å endre eller å bytte barnehageplass:

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars 2020.

Søknadsskjema for endring og bytting av barnehageplass

 

Har du eventuelle spørsmål kan du kontakte Mariann Wiig på Servicetorget.
mariann.wiig@kristiansund.kommune.no
eller ring 71574000

 

Generelt om endring eller bytting av barnehageplass

Alle som i dag har barnehageplass, men som ønsker å bytte til annen barnehage, eller endre oppholdstid i nåværende barnehage må søke via Foresattportalen/søknadsskjema hvert år. Se linken over.

Foresatte som ikke lenger ønsker bytte av barnehage/endring, må logge seg på foresattportalen og slette søknaden.

Når foresatte har fått innvilget søknad om overføring MÅ du logge deg på foresattportalen og bekrefte tilbudet. Viser til informasjon i tilsendt overføringsbrev.

Søknader om bytte og endring av plass i barnehage vil bli behandlet før hovedopptaket. Det er mulig å søke om bytte og endring av plass gjennom hele året, men vi anbefaler å søke innen fristen for hovedopptaket 1. mars.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund