Søke ny barnehageplass

 

 

Her kan du søke om barnehageplass


Søknadsfrister

 • Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars 2020
 • Hovedopptak for barnehage er i april 2020. Dato kommer. 
 • Det er mulig å søke om barnehageplass etter 1. mars da vi har rullerende opptak gjennom hele året ved ledig kapasitet i barnehagene.
 • Søknader som har ønsket oppstart før desember 2020, og har søkt innen fristen 1. mars blir vurdert under hovedopptaket.
 • Det må søkes innen fristen for at lovfestet rett til plass jf. barnehagelovens § 12a skal kunne utløses.
 • Dette gjelder både for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, september, oktober og november.

 

Sikker digital post

Sjekk om du har fått opptaksbrev i digipost, altinn eller lignende.

 

Les mer om sikker digital post her

 

Har du eventuelle spørsmål kan du kontakte Mariann Wiig på Servicetorget.

mariann.wiig@kristiansund.kommune.no

eller ring 71574000

 

Lovfestet rett til plass og fakturering:

 • Kommunen tilbyr barnehageplasser fra august.
 • Foresatte med barn som fyller ett år i september-november kan i så fall velge om de vil ta imot plassen fra august, eller fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Kommunen og barnehagen kan kun kreve foreldrebetaling fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.


Eksempler på fakturering:

 • Barnet fyller ett år i november og starter i november. Foresatte faktureres fra november. 
 • Barnet fyller ett år i oktober, men starter i august. Foresatte faktureres fra august.
 • Barnet fyller ett år i september, men ønsker oppstart i oktober - vil bli fakturert fra september.
 • Barnet fyller ett år i oktober, men ønsker oppstart fra september - vil bli fakturert fra september.

Som tidligere vil barn som fyller ett år innen utgangen av august ha rett til plass fra august. I disse tilfellene kan ikke foresatte kreve oppstart om plass senere på året, da retten gjelder fra august. Foresatte faktureres da fra august, uansett om oppstart ikke er ønskelig før senere på høsten.


 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund