Søke ny barnehageplass


Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars
 • Dette gjelder for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, september, oktober og november.


Slik søker du om barnehageplass
 


Nye kommunale barnehagebygg  

 

Ny barnehage i Karihola

 • Nye Karihola barnehage vil stå ferdig ved oppstart av nytt barnehageår 15.08.18. Barn som i dag har plass ved eksisterende Karihola barnehage, inkludert avdeling Lilleputten, vil automatisk bli overført til det nye barnehagebygget.
 • Myra- og Fløya barnehage avvikles høsten 2018. Barn som i dag har plass ved Myra og Fløya barnehage vil automatisk få tilbud om plass ved nye Karihola barnehage.
 • Vi har også god kapasitet til nye søkere i Karihola barnehage.


Ny barnehage på Nordlandet

 • Den nye barnehagen vil stå klar i begynnelsen av 2019.
 • Juulenga- og Fosna barnehage avvikles når det nye barnehagebygget på Nordlandet står ferdig.
 • Barn som allerede har plass i disse barnehagene, eller som tildeles plass i Juulenga- og Fosna barnehage under årets hovedopptak, vil automatisk få tilbud om plass ved nye Nordlandet barnehage.

 

Lovfestet rett til plass og fakturering:

 • Kommunen tilbyr barnehageplasser fra august.
 • Foresatte med barn som fyller ett år i september-november kan i så fall velge om de vil ta imot plassen fra august, eller fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Kommunen og barnehagen kan kun kreve foreldrebetaling fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.


Eksempler på fakturering:

 • Barnet fyller ett år i november og starter i november. Foresatte faktureres fra november. 
 • Barnet fyller ett år i oktober, men starter i august. Foresatte faktureres fra august.
 • Barnet fyller ett år i september, men ønsker oppstart i oktober - vil bli fakturert fra september.
 • Barnet fyller ett år i oktober, men ønsker oppstart fra september - vil bli fakturert fra september.

Som tidligere vil barn som fyller ett år innen utgangen av august ha rett til plass fra august. I disse tilfellene kan ikke foresatte kreve oppstart om plass senere på året, da retten gjelder fra august. Foresatte faktureres da fra august, uansett om oppstart ikke er ønskelig før senere på høsten.


Jeg har tidligere søkt om plass, men står fremdeles på venteliste:

Du trenger ikke søke på nytt til hovedopptaket. Har du ikke fått tilbud om barnehageplass senest 1. mars blir søknaden din automatisk med i hovedopptaket. Hvis du ønsker å endre barnehagesøknaden din må dette gjøres senest 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket.
 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund