Søke ny barnehageplass


Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars 2019.
 • Hovedopptak for barnehage er 10. april 2019.
 • Suppleringsopptak for barnehage er 21. mai 2019.
 • Det er mulig å søke om barnehageplass etter 1. mars da vi har rullerende opptak gjennom hele året ved ledig kapasitet i barnehagene.
 • Søknader som har ønskset oppstart før desember 2019, og har søkt innen fristen 1. mars blir vurdert under hovedopptaket 10. april.
 • Det må søkes innen fristen for at lovfestet rett til plass jf. barnehagelovens § 12a skal kunne utløses.
 • Dette gjelder både for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, september, oktober og november.

Svarfrist hovedopptak

Svarfrist er 2. mai for de som ble tildelt barnehageplass under hovedopptaket den 10. april 2019. Sjekk om du har fått tildeltbrev i digipost, altinn eller lignende.


Slik søker du om barnehageplass

Her kan du søke om barnehageplass: https://barnehage.visma.no/kristiansund

 

Har du eventuelle spørsmål kan du kontakte Mariann Wiig på Servicetorget.

mariann.wiig@kristiansund.kommune.no

eller ring 71574000/71574379

 

Lovfestet rett til plass og fakturering:

 • Kommunen tilbyr barnehageplasser fra august.
 • Foresatte med barn som fyller ett år i september-november kan i så fall velge om de vil ta imot plassen fra august, eller fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Kommunen og barnehagen kan kun kreve foreldrebetaling fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.


Eksempler på fakturering:

 • Barnet fyller ett år i november og starter i november. Foresatte faktureres fra november. 
 • Barnet fyller ett år i oktober, men starter i august. Foresatte faktureres fra august.
 • Barnet fyller ett år i september, men ønsker oppstart i oktober - vil bli fakturert fra september.
 • Barnet fyller ett år i oktober, men ønsker oppstart fra september - vil bli fakturert fra september.

Som tidligere vil barn som fyller ett år innen utgangen av august ha rett til plass fra august. I disse tilfellene kan ikke foresatte kreve oppstart om plass senere på året, da retten gjelder fra august. Foresatte faktureres da fra august, uansett om oppstart ikke er ønskelig før senere på høsten.

 

Jeg har tidligere søkt om plass, men står fremdeles på venteliste

 

Har du allerede søkt om barnehageplass via hjemmesiden etter 1. januar 2019 trenger du ikke å søke på nytt innen 1. mars. En barnehageplass beholdes fram til skolepliktig alder eller fram til du sier opp plassen selv.

 


 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund