Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

For å få redusert foreldrebetaling på må du hvert barnehageår sende inn søknadsskjema.

Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Ingen familier skal måtte betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en barnehageplass.

Maksprisen for en barnehageplass er kroner 3230 fra 1.1.21. Om familien samlet tjener kroner 574.750 eller mindre i året har du krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling. 

Du har også krav på gratis barnehage 20 timer i uka dersom barnet er født i 2015, 2016, 2017 eller 2018. Dette kalles gratis kjernetid. Her går inntektsgrensen på kroner 566.100.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må sendes til den kommunen hvor barnet er folkeregistrert.

Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Dersom familien har flere barn som fast bor sammen og går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. 

Søskenmoderasjon gis ikke mellom barnehage og SFO.

  • Tilgang til å gjøre direkteoppslag hos skattemyndighetene er ikke på plass ennå, så foreløpig må nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden, ettersendes eller leveres servicetorget.

Søknadsfrist for barnehageåret 2021/2022 er 20. juni 2021. Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 31. august 2021 har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at hvis du for eksempel søker om moderasjon den 1. september kan du få dette innvilget fra oktober.

Spørsmål og svar om redusert foreldrebetaling (PDF, 128 kB)

Spørsmål og svar om gratis kjernetid (PDF, 135 kB)

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund