Tilbud om foreldreveiledning

Ønsker du å delta i en foreldrestøttende gruppe?

Mange av de ansatte i barnehagene i Kristiansund har utdannet seg til ICDP-veiledere. ICDP står for International Child Development Programme, og er utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitet i Oslo.

Foreldrestøttende grupper er et tilbud til foresatte med barn i alderen 1-6 år. Hverdagen er travel, krevende og kan etterlate lite tid til refleksjon over samspillet med egne barn. Gjennom 8 kvelder på ca. 2 timer pr. gang, kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer og reflektere rundt ulike problemstillinger.

I gruppene berøres 8 tema for godt samspill og refleksjon rundt problemstillinger som f.eks. Hva slags foreldre ønsker vi å være? Når får vi til det gode samspillet? Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer og utøve positiv grensesetting.

Høres dette interessant ut?

I 2017/2018 vil Dale barnehage og Storbakken barnehage tilby slike grupper. Ta kontakt med personalet for mer informasjon.

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund