Kvalifiseringsprogram

Er du i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold kan ha rett til deltakelse i programmet, jfr. § 29 i Lov om sosiale tjenester i NAV.

Kontaktinformasjon

NAV Kristiansund
E-post
Telefon 55 55 33 33

Telefaks
70 32 24 01

Kontornummer:
1505

Åpningstider

Mandag-fredag:
12:00-14:00

Onsdag: stengt

Adresse

Besøksadresse
Astrups gate 3
6509 Kristiansund

Postadresse
Postboks 829
6501 Kristiansund