Midlertidig botilbud

Midlertidig botilbud skal avhjelpe akuttbostedsløshet og er ikke ment å vare over tid.

  • Med akutt bostedsløshet menes at du ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgnet.
  • NAV kontoret er forpliktet til å bistå å finne midlertidig boligtilbud for den som ikke klarer det selv.
  • Trenger du bistand til å skaffe midlertidig bolig kan du ringe NAV eller møte opp på NAV kontoret.

Kontaktinformasjon

NAV Kristiansund
E-post
Telefon 55 55 33 33

Telefaks
70 32 24 01

Kontornummer:
1505

Åpningstider

Nav.no: døgnåpent

Med avtale
Alle dager 09:00-15:00

Uten avtale
Mandag-fredag:12:00-14:00, onsdag stengt

 

Adresse

Besøksadresse
Astrups gate 3
6509 Kristiansund

Postadresse
Postboks 829
6501 Kristiansund