Midlertidig botilbud

Midlertidig botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet og er ikke ment å vare over tid.

  • Med akutt bostedsløshet menes at du ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgnet.
  • NAV kontoret er forpliktet til å bistå å finne midlertidig boligtilbud for den som ikke klarer det selv.
  • Trenger du bistand til å skaffe midlertidig bolig kan du ringe NAV eller møte opp på NAV kontoret.

Kontaktinformasjon

NAV Kristiansund
E-post
Telefon 55 55 33 33

Kontornummer:
1505

Åpningstider

Nav.no:
Døgnåpent

 

NAV Kristiansund er åpent for personlig fremmøte mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12.00 - 13.00.

Brukere og arbeidsgivere oppfordres til å benytte selvbetjeningsløsningene på www.nav.no.

Nød-henvendelser blir håndtert daglig mellom kl.11.00-14.00 på telefon 407 20 148.

 

Ragnhild

Adresse

Besøksadresse
Astrups gate 3
6509 Kristiansund

Postadresse
Postboks 829
6501 Kristiansund