Økonomisk rådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den? Har du problemer med å disponere pengene slik at de ikke strekker til? Da er det viktig å søke hjelp i tide.

  • Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe slik at du blir i stand til å kunne styre økonomien din selv.
  • NAV har en egen gratis økonomirådstelefonen som kan gi gode råd og bistand, vi anbefaler at du starter med å kontakte NAVs økonomirådtelefonen,  55 55 33 39. Her kan du også chatte med en økonomisk rådgiver. 
  • Trenger du bistand utover dette kan du få det ved å ta kontakt med NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 for å få avtale om samtale på NAV kontoret.

Kontaktinformasjon

NAV Kristiansund
E-post
Telefon 55 55 33 33

Kontornummer:
1505

Åpningstider

Nav.no:
Døgnåpent

 

NAV Kristiansund er åpent for personlig fremmøte mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12.00 - 13.00.

Brukere og arbeidsgivere oppfordres til å benytte selvbetjeningsløsningene på www.nav.no.

Nød-henvendelser blir håndtert daglig mellom kl.11.00-14.00 på telefon 407 20 148.

 

Ragnhild

Adresse

Besøksadresse
Astrups gate 3
6509 Kristiansund

Postadresse
Postboks 829
6501 Kristiansund