Økonomisk rådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den? Har du problemer med å disponere pengene slik at de ikke strekker til? Da er det viktig å søke hjelp i tide.

  • Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe slik at du blir i stand til å kunne styre økonomien din selv.
  • NAV har en egen gratis økonomirådstelefonen som kan gi gode råd og bistand, vi anbefaler at du starter med å kontakte NAVs økonomirådtelefonen,  55 55 33 39. Her kan du også chatte med en økonomisk rådgiver. 
  • Trenger du bistand utover dette kan du få det ved å ta kontakt med NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 for å få avtale om samtale på NAV kontoret.

Kontaktinformasjon

NAV Kristiansund
E-post
Telefon 55 55 33 33

Telefaks
70 32 24 01

Kontornummer:
1505

Åpningstider

Nav.no: døgnåpent

Med avtale
Alle dager 09:00-15:00

Uten avtale
Mandag-fredag:12:00-14:00, onsdag stengt

 

Adresse

Besøksadresse
Astrups gate 3
6509 Kristiansund

Postadresse
Postboks 829
6501 Kristiansund