Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. NAV skal ha et spesielt fokus på at barnefamilier har tilstrekkelig livsopphold. 

  • Ring på forhånd og avtal time i forbindelse med søknad om sosialhjelp.
  • Trenger du nødhjelp kan du ringe eller ta kontakt i åpningstiden.
  • Søknadsskjema får du på https://www.nav.no/no/person  eller på NAV kontoret.

NAV kontoret vil foreta en helhetsvurdering på bakgrunn av din økonomiske, sosiale, og helsemessige situasjon på et individuelt grunnlag. Det er derfor viktig at en søknad om sosialhjelp blir opplyst så godt som mulig. Du må derfor levere dokumentasjon på inntekter og utgifter og ellers dokumentere andre forhold rundt din situasjon som kan ha betydning for vurdering av søknaden. Søknadskjema får du utdelt ved oppmøte på NAV kontoret.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Kontaktinformasjon

NAV Kristiansund
E-post
Telefon 55 55 33 33

Telefaks
70 32 24 01

Kontornummer:
1505

Åpningstider

Nav.no: døgnåpent

Med avtale
Alle dager 09:00-15:00

Uten avtale
Mandag-fredag:12:00-14:00, onsdag stengt

 

Adresse

Besøksadresse
Astrups gate 3
6509 Kristiansund

Postadresse
Postboks 829
6501 Kristiansund