Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. NAV skal ha et spesielt fokus på at barnefamilier har tilstrekkelig livsopphold. 

  • Du kan søke sosialhjelp digitalt eller på NAV-kontoret.
  • Trenger du nødhjelp kan du ringe eller ta kontakt i åpningstiden.
  • Søknadsskjema får du på nav.no eller på NAV-kontoret.

NAV vil foreta en helhetsvurdering på bakgrunn av din økonomiske, sosiale, og helsemessige situasjon på et individuelt grunnlag. Det er viktig at en søknad om sosialhjelp blir opplyst så godt som mulig. Du må derfor levere dokumentasjon på inntekter og utgifter, og dokumentere andre forhold rundt din situasjon som kan ha betydning for vurdering av søknaden. 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Kontaktinformasjon

NAV Kristiansund
E-post
Telefon 55 55 33 33

Kontornummer:
1505

Åpningstider

Nav.no:
Døgnåpent

NAV Kristiansund er åpent for personlig fremmøte mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 13.00-14.00.

Brukere og arbeidsgivere oppfordres til å benytte selvbetjeningsløsningene på www.nav.no.

Nødhenvendelser blir håndtert daglig mellom kl. 13.00-14.00 ved personlig fremmøte, eller på telefon 40720148. Onsdager er stengt for personlig fremmøte. 

 

 

Adresse

Besøksadresse
Astrups gate 3
6509 Kristiansund

Postadresse
Postboks 829
6501 Kristiansund