Om NAV kontoret

Kontoret er organisert i 4 avdelinger med ulike team som utfyller hverandre. Avdelingene skal sammen nå et mangfold av brukere som trenger ulik grad av veiledning og oppfølging. Gjennom vår innsats skal arbeidsgivere skaffe seg arbeidskraft og flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV Kristiansund har inkludert flytning tjenesten i sitt tjenestetilbud. 

NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Via egen PC eller på vår selvbetjentløsning på NAV-kontoret kan du finne informasjon på våre sider www.nav.no med mulighet til:

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Søke etter ledige jobber
  • Logge deg på Ditt nav
  • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på arbeidsplassen.no eller melde det inn til oss
  • Sykefraværsoppfølging: NAV kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. 
  • Søke om sosialhjelp
  • Oppfølging i introduksjonsprogram

Kontaktinformasjon

NAV Kristiansund
E-post
Telefon 55 55 33 33

Kontornummer:
1505

Åpningstider

Nav.no:
Døgnåpent

 

NAV Kristiansund er åpent for personlig fremmøte mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12.00 - 13.00.

Brukere og arbeidsgivere oppfordres til å benytte selvbetjeningsløsningene på www.nav.no.

Nød-henvendelser blir håndtert daglig mellom kl.11.00-14.00 på telefon 407 20 148.

 

Ragnhild

Adresse

Besøksadresse
Astrups gate 3
6509 Kristiansund

Postadresse
Postboks 829
6501 Kristiansund