Om NAV kontoret

Merk! NAV Kristiansund er stengt for publikum 24.12, 30.12 og 31.12. Julaften og og nyttårsaften har  NAV Kontaktsenter åpent  kl. 08.00- 12.00.  Julaften og og nyttårsaften kl. 10.00-15.30. Telefon 55553333.

Kontoret er organisert i 3 avdelinger med ulike team som utfyller hverandre og som samlet sett skal nå et mangfold av brukere som trenger ulik grad av veiledning og oppfølging. Gjennom vår innsats skal arbeidsgivere skaffe seg arbeidskraft og flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.

NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Via egen PC eller PC på NAV kontoret kan du finne mye informasjon på våre sider www.nav.no med mulighet til:

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Logge deg på Din side
  • Utføre pensjonsberegning
  • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss
  • NAV kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet
  • Søke om sosialhjelp

Kontaktinformasjon

NAV Kristiansund
E-post
Telefon 55 55 33 33

Telefaks
70 32 24 01

Kontornummer:
1505

Åpningstider

Nav.no: døgnåpent

Med avtale
Alle dager 09:00-15:00

Uten avtale
Mandag-fredag:12:00-14:00, onsdag stengt

 

Adresse

Besøksadresse
Astrups gate 3
6509 Kristiansund

Postadresse
Postboks 829
6501 Kristiansund