Råd og veiledning

NAV-kontoret kan gi deg informasjon og veiledning om hvilke rettigheter du har og hvilke tjenester kommunen tilbyr.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning hos NAV-kontoret.

Å få råd og veiledning forutsetter vanligvis at du selv tar kontakt med NAV-kontoret ditt.

I noen tilfeller kan også NAV-kontoret på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning dersom dette kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hva tilbyr vi?

NAV-kontoret kan gi opplysninger om rettigheter og veiledning om regelverk og hva som er vanlig praksis innenfor tjenestene. Når du kontakter oss kan det bli satt i gang tiltak for å finne ut hva du har behov for.

Eksempler på hva du kan få opplysninger om og hjelp til:

 • Opplysninger om saksbehandlingsregler, klageadgang og saksbehandlingstid.
 • Hjelp til å fylle ut søknader.
 • Informasjon om andre ytelser du kan ha krav på (for eksempel etter folketrygdloven).
 • Døgnovernatting for personer og familier som ikke klarer å skaffe seg botilbud selv.
 • Opplysninger om arbeidsformidling og veiledning knyttet til jobbsøking.
 • Informasjon om kvalifiseringsprogrammet.
 • Henvisning og informasjon om helseproblemer.
 • Opplysning om økonomisk rådgivning
 • Informasjon om økonomisk sosialhjelp
 • Råd og veiledning til rusmisbrukere og deres pårørende.
 • Informasjon om introduksjonsprogram for flyktninger.

Dersom NAV-kontoret ikke kan hjelpe deg, vil de kunne henvise deg videre til rett instans.

Kontaktinformasjon

NAV Kristiansund
E-post
Telefon 55 55 33 33

Kontornummer:
1505

Åpningstider

Nav.no:
Døgnåpent

 

NAV Kristiansund er åpent for personlig fremmøte mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12.00 - 13.00.

Brukere og arbeidsgivere oppfordres til å benytte selvbetjeningsløsningene på www.nav.no.

Nød-henvendelser blir håndtert daglig mellom kl.11.00-14.00 på telefon 407 20 148.

 

Ragnhild

Adresse

Besøksadresse
Astrups gate 3
6509 Kristiansund

Postadresse
Postboks 829
6501 Kristiansund