Bålbrenning

Lurer du på hvilke regler som gjelder for utendørs bålbrenning?

Fra 15. april til 15. september er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt større enn ellers i året. Derfor er det i denne perioden generelt forbud mot å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Ellers i året er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt ikke så stor. Da er det igjen lov å gjøre opp små bål ute i naturen.

Dersom det er lange tørkeperioder eller ekstreme vindforhold som gjør at faren for gress- og skogbrann øker, kan brannvesenet legge ned et generelt forbud mot all bruk av ild utendørs.

Vær svært varsom med bruk av engangsgrill. De er ofte årsak til gress- og skogbranner. Plasser aldri engangsgriller på brennbart underlag. Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter bruk.

 

Tips til trygg bålbrenning

Ved all brenning må man vise aktsomhet. Dette gjelder særlig i tørkeperioder og perioder med sterk vind. Her er noen retningslinjer:

 • Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.
 • Hold bålet under oppsyn og kontroll.
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy.
 • Slokk alltid bålet forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
 • Husk at all bålbrenning skjer på eget ansvar.

 

Sankthansbål

Personer som ønsker å brenne bål på sankthansaften må gi melding til brannvesenet.

Melding om bålbrenning-skjema

Følgende materialer skal ikke benyttes i bålet:

 • Bygningsartikler
 • Plast
 • Impregnert treverk
 • Madrasser
 • Ubrennbart materiale

Hold god avstand til bygninger, trær og lignende. Ha vann og annet slukkemateriell tilgjengelig. Ta hensyn til vind og terrenget rundt. Forlat ikke bålet før det er fullstendig slukket.

Ved bålbrenning i friområder i Kristiansund, ta kontakt med parkvesenet - 71 57 40 00 / servicetorg@kristiansund.kommune.no