Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og gi barn og voksne gode råd om brannvern.

Kristiansund brann- og redningsvesen er aktivt med i Bjørnis-prosjektet. Over 80 brannvesen landet rundt bruker Bjørnis som verktøy når de møter barn i forbindelse med branner og andre ulykker. Bjørnis er i tillegg en ressurs i barnehagenes brannvernopplæring og brannvesenets forebyggende arbeid.

Vi gjennomfører flere Bjørnis-relaterte arrangementer i løpet av året. Følg oss gjerne på Facebook for oppdateringer!