Kurs/ øvelser

Vi gjennomfører til enhver tid forskjellige typer kurs og øvelser. Vi tilbyr enkle brannøvelser/kurs for private og offentlige aktører.

Vi arrangerer også kurs for brannvernansvarlige (tidl. kurs for brannvernledere)

Ta gjerne kontakt for tilbud på kurs øvelser hos deres bedrift. Så setter vi opp ett forslag.

Kontakt Forebyggende avdeling.