Overnatting på skoler og barnehage

Skal du bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, må du melde fra til oss. Dette kan være skoler, barnehager eller andre bygg.

Brannsjefen skal alltid ha skriftlig melding minst 14 dager før innkvartering finner sted. Av meldingen skal det fremstå hvem som er ansvarlig, kontaktperson, antall personer som overnatter, skoler som brukes, samt tidsrom.

Melding om overnatting-skjema

 

Retningslinjer for bruk av skoler/barnehager til overnatting

  • All innkvartering skal foregå i 1. etasje. Innkvartering i 2. etasje aksepteres kun når klasserommet har direkte utgang til det fri.
  • Det skal være 2 våkne nattvakter som er kjent med skolens varslingssystem, rømningsveier, brannslukningsmuligheter og bruk av disse. De må også vite hvordan brannvesenet varsles (Telefon og telefonnummer. 110 ) .
  • Det skal være tilgang til telefon, eller mobiltelefon, så lenge innkvarteringen foregår.
  • Deltakerne informeres om når og hvordan eventuell rømning skal foregå.
  • Det skal ikke lagres eller plasseres ting i rømningsveiene, som kan være til hinder for rømning.
  • Bruk av røyk, fyrstikker, åpen ild o.l., forbys i klasserommene, gymsalen, og i ganger/rømningsveier.
  • Brannsjefen kan godta inntil 20 stk. overnattingsgjester pr. klasserom og gymsal.

 Avvik fra disse retningslinjer skal godkjennes av brannsjefen.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund