Overnatting på skoler og barnehage

REGLER FOR OVERNATTING SKOLER/BARNEHAGER

 

Retningslinjer for bruk av skoler/barnehager til overnatting

All innkvartering skal foregå i 1. etasje. Innkvartering i 2. etasje aksepteres kun når klasserommet har direkte utgang til det fri.

 

Det skal være 2 våkne nattvakter som er kjent med skolens varslingssystem, rømningsveier, brannslukningsmuligheter og bruk av disse. De må også vite hvordan brannvesenet varsles (Telefon og telefonnummer. 110 ) .

 

Det skal være tilgang til telefon, eller mobiltelefon, så lenge innkvarteringen foregår.

 

Deltakerne informeres om når og hvordan eventuell rømning skal foregå.

 

Det skal ikke lagres eller plasseres ting i rømningsveiene, som kan være til hinder for rømning.

 

Bruk av røyk, fyrstikker, åpen ild o.l., forbys i klasserommene, gymsalen, og i ganger/rømningsveier.

 

Brannsjefen kan godta inntil 20 stk. overnattingsgjester pr. klasserom og gymsal.

 

Brannsjefen skal alltid ha skriftlig melding minst 14 dager før innkvartering finner sted. Av meldingen skal det fremstå hvem som er ansvarlig, kontaktperson, antall personer som overnatter, skoler som brukes, samt tidsrom.

 Avvik fra disse retningslinjer skal godkjennes av brannsjefen.