Boligtilsyn

Forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Under et slikt besøk sjekker vi brannsikkerheten og kontrollerer om skorsteinen trenger feiing. Minst fem virkedager før besøket får du et varsel per SMS eller varsellapp som forteller deg når vi kommer. 

Ved boligtilsyn

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.

Dette sjekker vi:

  • Røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier.
  • Om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler.
  • Om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen.
  • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
  • Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.

Etter gjennomført boligtilsyn og feiing får du en tilsynsrapport.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund