Feiing av skorstein

Har du fått beskjed om feiing? Dette bør du gjøre for å forberede besøket:

Sjekk om skorsteinen skal feies fra taket eller fra en luke på loftet. Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet denne dagen.

Feiing fra tak

 • Sett fram godkjent stige. Stigen må være i metall. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal nå fra bakkenivå til cirka 1 meter over takrennen.
 • Se til at det er stigetrinn på taket fram til skorsteinen. Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller trinn til alle skorsteiner.
 • Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy skal den ha feieluke eller plattform.
 • Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen.

Feiing fra luke på loftet

 • Det må være god arbeidshøyde på loftet, kryploft godkjennes ikke.
 • Luken kan noen steder være innelåst i en privat loftsbod. Pass på å ha nøkler til den.
 • For at vi skal få tatt ut soten etter feiing må vi ha tilgang til sotluken. Denne er som oftest plassert i kjelleren.
 • Er sotluken i krypkjeller med mindre arbeidshøyde enn 180 cm, må du ta ut sot selv. Er sotluken i en kjellerbod, må du ha nøkler til den.
 • Etter gjennomført boligtilsyn og feiing:
 • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding på fremdriftsplan.
 • Feieren som var hos deg er nå din saksbehandler.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund