Sotluke

Det er sotluke nederst på skorsteinen for at det skal være mulig å ta ut sot.

Sotluka skal enkelt kunne åpnes og lukkes, må ikke mures eller males igjen, men må være tett for å hindre utsoting. Låsen må være i forskriftsmessig stand.

Husk at sotluka må vedlikeholdes, hengsler og lås må smøres med jevne mellomrom.

Avstand fra sotluke til brennbart materiale må være minst være 300 mm. Avstandskravene gjelder i alle retninger, oppover, nedover, rett fram og til begge sider. Se NS-EN 1443 skorsteiner generelle krav.

Ovenstående er hentet fra Statens bygningstekniske etats temaveiledning om fyringsanlegg melding Ho-2/2003.

Vi minner om Brannlovens Forskrift om Brannforebygging  kapittel 2 om forebyggende plikter for eieren av byggverk.

                                                                

Avstand fra sotluka til røykrør bør være minimum 20 cm.

Utbedring av sotluke for nært brennbart materiale kan bl.a. gjøres på følgende måter.

1. Brennbart materiale fjernes.

2. Brannmursplate, for eksempel silikaplater, supaluxplate eller annen plate   med tilsvarende egenskaper og som også har overflate klassifisert In1 (metallplater kan ikke brukes), påsettes på aktuelt område på vegg. Plata kan males eller dekkes med ubrennbart materiale som flis, stein eller metall.

3. Brannstein/sotlukestein for den aktuelle skorsteinstypen(Leca sotlukestein for Leca skorsteiner, Icopalstein for Icopalskorsteiner etc.) kan settes inn i sotluka dersom skorsteinen er en elementskorstein. Er skorsteinen eldre enn fra 1994 må steinen tilpasses. Med brannstein på plass i sotluka, må avstanden til brennbart materiale være iht. kravene som står i dokumentasjonen/monteringsanvisningen som følger steinen. Ildfast stein kan benyttes i teglskorsteiner under forutsetning av at den er minimum 100 mm tykk, dekker hele sotlukeåpningen og at den kan tas ut med et enkelt håndgrep. Siporex kan også brukes under samme forutsetninger som foran, den skal dekke hele arealet til sotluken, tykkelsen skal være tilnærmet lik skorsteinen.

4. Sotluka kan flyttes til en annen side av skorsteinen.

Vi minner om Brannlovens Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund